Nieuwe kanunniken geïnstalleerd

Deken John Dautzenberg van Maastricht en rector Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc zijn geïnstalleerd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Dat gebeurde donderdag 16 februari tijdens een sobere plechtigheid in de kapel van het bisschopshuis in Roermond. Daarbij waren alle andere Limburgse kanunniken aanwezig.

Vicaris-generaal Hub Schnackers, die ook proost (voorzitter) is van het kapittel las de benoemingsbrieven voor. Vervolgens spraken de nieuwe kapittelheren de geloofsbelijdenis en een belofte uit. Vervolgens kregen zij de zogeheten insignes van een kanunnik uitgereikt: een pelerine en een bonnet met paarse pluim. Daarna volgde de officiële installatie door de bisschop.

In zijn preek wees bisschop Wiertz op het belang van het kapittel als klankbord en vangnet achter de bisschop. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. In het bisdom Roermond bestaat het kapittel uit maximaal twaalf priesters. Met de installatie van Dautzenberg en Hendriks is het kapittel weer compleet.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt