20 Duizend euro noodhulp voor getroffen regio Filipijnen

Het Missiebureau van het bisdom Roermond geeft 20 duizend euro medische noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen.  

De stad Marawi op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen wordt de laatste tijd ernstig getroffen door gevechten tussen IS-rebellen en het regeringsleger. De donatie is een reactie op een noodkreet om hulp van bisschop Edwin de la Peña van Marawi, met wie het Missiebureau van het bisdom Roermond goede contacten onderhoudt. 
 
Medische hulp
Van het geld wordt vijfduizend gebruikt om op verschillende locaties directe noodhulp te kunnen geven. Daarnaast wordt er drie keer vijfduizend euro overgemaakt voor de aanschaf van onder meer 1400 medical kits. Deze worden gebruikt voor het verlenen van eerste hulp aan vluchtelingen, die in diverse opvangcentra in de regio zijn ondergebracht. Het Missiebureau Roermond is tevens een inzamelingsactie begonnen om meer hulp te kunnen verlenen. Belangstellenden kunnen een bijdrage overmaken onder vermelding van ‘Noodhulp Marawi’. Alle donaties worden gebruikt om vluchtelingen in de regio Marawi te ondersteunen.
 
Donaties
Giften zijn welkom op de rekeningnummers ING: NL27 INGB 0001 0450 00  of RABO: NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van Missiebureau Roermond. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt