November 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl


Woensdag 1 november

Allerheiligen

Vanwege het hoogfeest van Allerheiligen zijn de bisdomkantoren vandaag gesloten. Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant in de pontificale eucharistieviering bij gelegenheid van dit hoogfeest in de kathedraal van Roermond om 19.00 uur.

Allerzielenlezing in Roermond

Daags na Allerheiligen gedenkt de Kerk alle overleden gelovigen. Vanouds zijn deze twee herdenkingen nauw met elkaar verbonden. In verband daarmee houdt drs. Hans van Reisen van het Augustijns Instituut in Eindhoven een lezing onder de titel ‘Wat kunnen wij voor de doden doen?’. De lezing vindt plaats in multifunctioneel centrum 't Paradies aan het Munsterplein in Roermond van 10.00 uur tot 12.00 uur. Opgave is niet nodig. Kosten: vrije gave. Meer info: Rnmerkx@hetnet.nl.


Donderdag 2 november

Allerzielen


Vanwege de gedachtenis van Allerzielen vieren bisschop Wiertz en hulpbisschop De Jong de H. Mis om 8.00 uur in de Bisschoppelijke Grafkapel op het Oude Kerkhof van Roermond, ter nagedachtenis aan hun overleden voorgangers. 


Maandag 6 november

Lezing Peter Jonkers in Merkelbeek


We worden er dagelijks mee geconfronteerd: geweld, oorlog en vernieling. Oorzaak voor deze onrust wordt veelal gezien in de religie en de onderlinge strijd tussen de verschillende religieuze groeperingen. Maar is dat werkelijk zo? Vanavond spreekt professor Peter Jonkers, hoogleraar systematische filosofie aan de universiteit van Tilburg, in bezinningshuis Het Korenveld in Merkelbeek over de vraag of religie een bron van geweld is. Nadien gelegenheid tot vragen stellen. Kosten: vrijwillige bijdrage. Aanvang: 20.00 uur. Info en aanmelden: hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org.


Zaterdag 11 november

Edith Stein Themadag in Echt


Van 13.30 uur tot 17.30 uur wordt in Zorgcentrum De Egthe in Echt de jaarlijkse Edith Stein Themadag gehouden. Na ontvangst en verwelkoming door de voorzitter van de stichting Dr. Edith Stein, mevrouw Stassen, spreekt dr. Herman van Rens over de jodenvervolging in Limburg. Hij geeft in zijn lezing een overzicht over de manier waarop veel Joden uit deze provincie werden weggevoerd en hoe dat verschilde van het nazi-beleid elders in Nederland. Ook verklaart hij waarom juist de katholiek gedoopte Joden in Limburg, onder wie de heilige Edith Stein, de eerste dodelijke slachtoffers waren van het naziregime. Na een pauze met koffie en vlaai spreekt dr. Ilse Kerremans OCDS.over het thema 'Geen enkele vrouw is alleen maar vrouw. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Bij deelname graag vóór 6 november een berichtje naar het secretariaat via jen.stassen@wxs.nl. Meer info is te vinden op www.edithstein.nl.

Landelijke jongeren-otmoetingsdag in kader van oecumene

Weliswaar niet in Limburg georganiseerd, maar wel van harte aanbevolen door de jongerenafdeling van het bisdom, is een landelijke ontmoetingsdag voor jongeren in het kader van de oecumene. Christus de Wijnstok, wij de ranken. Dat is het thema van de dag die die de Syrisch-Katholieke Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Koptische Kerk, de Armeense Kerk, de Chaldeeuwse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk voor alle jongeren in Nederland organiseren. Tijdens deze dag, speciaal voor jongeren van 18-35 jaar, willen we elkaar ontmoeten en elkaar en onze kerken beter leren kennen, zodat we nog meer kunnen ervaren dat we allemaal Jezus volgen en daarin één zijn. De dag vindt plaats op zaterdag 11 november in de Franciscuskerk in Breda (Belgiëplein 6). De kerk ligt op loopafstand van het station en er is voldoende parkeergelegenheid bij de kerk. Aanmelden kan via jongerenontmoeting@gmail.com of via m.rademaker@bisdom-roermond.nl Ook voor eventuele vragen kun je daar terecht. Kosten: geen, maar een vrije bijdrage in de kosten is welkom. 


Woensdag 15 november

Lezing Antoine Jacobs in cyclus Winand Roukens Fonds


In het kader van de jaarlijkse lezingencyclus Winand Roukens Fonds spreekt kerkhistoricus Antoine Jacobs vandaag over Bedevaarten en processies'. De lezing vindt plaats in de Karl Dittrichzaal van de Universiteit Maastricht, Bonnefantenstraat 2 in Maatricht. Aanvang: 16.00 uur. Aanmelden >>


Woensdag 29 november

Lezing Ernst van Hemen in cyclus Winand Roukens Fonds

In het kader van de jaarlijkse lezingencyclus Winand Roukens Fonds spreekt Ernst van Hemen vandaag over 'Waardering voor religie en religieus erfgoed opo twitter'. De lezing vindt plaats in de Karl Dittrichzaal van de Universiteit Maastricht, Bonnefantenstraat 2 in Maatricht. Aanvang: 16.00 uur. Aanmelden >>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt