Oecumenische opmaat naar Heiligdomsvaart

De werkgroep Oecumene van de Heiligdomsvaart Maastricht organiseert voorafgaande aan de eigenlijke Heiligdomsvaart een oecumenische opmaatviering in de Sint-Janskerk in Maastricht. Deze vindt plaats op zondag 29 april om 10.00 uur.  Voorgangers zijn pastoor-deken John Dautzenberg van de Sint-Servaasbasiliek, dominee Van Reenen, aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk en aartspriester Van der Voort van de Orthodoxe Kerk. Vocale medewerking verleent het koor van de Armeens Apostolische Kerk.

Meer informatie: http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/nl 

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt