Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Academie Rolduc over onbaatzuchtigheid

Hoe onbaatzuchtig zijn wij mensen? Hebben we echt wel eens iets belangeloos voor een ander over? Of speelt stiekem altijd een vorm van eigenbelang mee? Die vragen staan centraal tijdens de lezing van Academie Rolduc op vrijdag 11 januari over ‘onbaatzuchtigheid in de gedragseconomie’.

Onderzoekster Dr. Drs. Marjolein Harmsen-van Hout doet aan de universiteit van Aken onderzoek naar altruïsme. Tijdens de lezing voor Academie Rolduc vertelt zij over haar onderzoek en de factoren die mensen meer of minder onbaatzuchtig maken. Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre dit in lijn is of juist haaks staat op het christendom.

Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit seizoen voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur.

Aanmelden vooraf is gewenst. AANMELDEN