Hoge pauselijk onderscheiding voor voorzitter Heiligdomsvaart

Paus Franciscus heeft de heer mr. J. J. M. (Joseph) Goumans uit Maastricht benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. De onderscheiding is hem zondag 3 juni 2018 in Maastricht uitgereikt. Dit gebeurde aan het einde van de pontificale eucharistieviering op de laatste dag van de Heiligdomsvaart. Goumans (66) krijgt deze hoge kerkelijke erkenning voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor de Sint-Servaasparochie in Maastricht en de Heiligdomsvaart in het bijzonder. De onderscheidingis aan hem uitgereikt door de pauselijk nuntius in Soedan en Eritrea, aartsbisschop Mgr. Bert van Megen, die vanwege de Heiligdomsvaart in Nederland is en in de viering van zondag hoofdcelebrant was.

De in Venray geboren Mr. Joseph Goumans werkt als advocaat in Maastricht. Sinds 2000 is hij lid van het kerkbestuur van de Sint-Servaasbasiliek, waarbinnen hij de rol van secretaris vervult. In die hoedanigheid is hij zeer betrokken bij het dagelijks bestuur van de parochie. Ook is hij al vele jaren lid van het bestuur van de Schatkamer van Sint Servaas en beslist hij mee over de aanschaf en restauratie van kunstvoorwerpen die hier tentoon worden gesteld. Daarnaast is Goumans sinds 2000 voorzitter van de Vereniging het Graf van Sint Servaas. Deze vereniging organiseert elke zeven jaar de Heiligdomsvaart in Maastricht, een bedevaart naar het graf van Sint Servaas, die zondag wordt afgesloten. Als voorzitter coördineert Goumans de verschillende commissies die de bedevaart en de culturele nevenevenementen gestalte geven. Ook was hij mede-initiatiefnemer van de roman ‘Servaas Achterna’, die eerder dit jaar is verschenen.

Ook is Goumans betrokken bij andere projecten rond de Sint-Servaasbasiliek. Zo was hij van 1998 tot en met 2006 secretaris van de Capella Sancti Servatii, het kerkelijk zangkoor van de Sint-Servaasbasiliek. Hij was mede-initiatiefnemer van de restauratie van de neo-barokke processiehemel van de basiliek, waarvoor veel geld bij elkaar gebracht moest worden. Sinds vele jaren is Goumans ook secretaris van de Stichting Servaas in Rome, die onder meer gezorgd heeft voor het plaatsen van een bijzonder doopvont in de Friezenkerk (kerk van de Nederlanders) in Rome. 

Bijzondere aandacht verdient ook de rol die Goumans gespeeld heeft als mantelzorger van wijlen deken Mathieu Hanneman van Maastricht. Van 2011 tot diens overlijden in 2016 heeft Goumans de ernstig zieke pastoor-deken van Maastricht persoonlijk begeleid bij zijn vele bezoeken aan het ziekenhuis, artsen en behandelingen. Mede daardoor kon Mgr. Hanneman zijn werk als priester tot het laatst toe blijven uitoefenen. Ook voor de nieuwe pastoor-deken van Maastricht John Dautzenberg is de religieus bewogen en sociaal geëngageerde Goumans een steun en toeverlaat.

Sint Sylvester
De ridderorde van de Heilige paus Sylvester is een van de hogere pauselijke onderscheidingen. De orde werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De orde wordt toegekend aan leken die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de katholieke kerk.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt