Overleg Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

In het aartsbisschopshuis in Mechelen in België hebben de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen elkaar dinsdag ontmoet voor hun jaarlijkse informele overleg.

Na hun ontmoeting vorig jaar in het Nederlandse Roermond, was het dinsdag de beurt aan de Vlaamse bisschoppen om hun Nederlandse collega’s uit te nodigen naar Mechelen voor hun jaarlijkse informele overleg. De Nederlandse delegatie werd geleid door mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Nederland. Kardinaal Wim Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, had zich omwille van gezondheidsproblemen laten verontschuldigen. Bisschop Frans Wiertz van Roermond was er niet bij, vanwege verblijf in het buitenland. Hulpbisschop Everard de Jong nam wel aan de ontmoeting deel.
 
Diaconie
De gemeenschappelijke bekommernissen van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen vormden de gespreksthema’s. Een daarvan was de diaconie, de dienstbaarheid als een van de belangrijkste zendingen van de Kerk. Iedere regio, elk bisdom beschikt daarvoor over eigen structuren en diensten, meer bepaald voor de opvang van vluchtelingen en migranten. De gedachtewisseling tussen de bisschoppen over de caritas was gevarieerd en inspirerend.
 
Kerkenplan
Een ander belangrijk en actueel gespreksonderwerp is het dossier van de her- en of nevenbestemming van de kerken. In Nederland zijn de parochies of de bisdommen zelf eigenaar van de kerkgebouwen, wat uiteraard leidt tot een andere verantwoordelijkheid van de parochiegemeenschappen. Kerkfabrieken, zoals ze in ons land functioneren, kent men in Nederland niet. Maar hoe verschillend daardoor in Nederland en Vlaanderen de aanpak van het probleem van het zoeken naar een nieuwe bestemming van kerkgebouwen, toch blijven er meer dan voldoende gemeenschappelijke elementen over in het zoeken naar een gepaste pastorale aanpak van de problematiek.
 
Ook tijdens de lunch, die de ontmoeting afsloot, bleven de informele gesprekken gaande. Onder meer over de rol van de Kerk in de Europese Unie. Maandag waren de Nederlandse bisschoppen te gast geweest bij de COMECE, de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie, met zetel in Brussel.
 
Bron: Tommy Scholtes/Kerknet 
(c) foto: Persdienst Aartbisdom Mechelen-Brussel

     
     
     
     
     
Susteren-Echt