Opbouwfase orgel kathedraal begonnen

Met het inzegenen van de grootste orgelpijp door bisschop Frans Wiertz is de opbouwfase van het orgel in de kathedraal begonnen. 

 
Vrijdag 8 april zegende de bisschop onder grote belangstelling de grootste al gerestaureerde pijp van het orgel in. Deze werd vervolgens naar het oksaal getakeld en op z'n plek gezet. Daarmee is de laatste fase van de restauratie van de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond ingezet. De werkzaamheden begonnen ruim tien jaar geleden. Inmiddels is meer dan vijf miljoen euro in de bisschopskerk geïnvesteerd. De restauratie van het majestueuze orgel is de kroon op de werkzaamheden. 
 
Het in de jaren vijftig van de vorige eeuw gebouwde orgel werd vanwege de slechte staat waarin het verkeerde, in september 2014 ontmanteld. Sindsdien stond in de kathedraal een lege orgelkast. In deze kast wordt komende maanden een nieuw orgel ingebouwd.
 
In de werkplaats van orgelbouwer Verschueren is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het nieuwe orgel. Zo is er een compleet nieuwe speeltafel ontworpen. Ook is er druk geëxperimenteerd met de klank van de pijpen om een zo optimaal mogelijke klankkleur te krijgen van het vernieuwde instrument. In de toren van de kerk is de hele windmachine totaal vernieuwd. Binnen de orgelkast, is het ‘lagerwerk’ vernieuwd, zeg maar het skelet van het orgel, dat geheel van grenenhout is gemaakt. Vakkennis was hierbij van uitermate groot belang, want ongewenste resonanties kunnen de klank van het orgel nadelig beïnvloeden.
 
Bij de bouw van het vorige orgel in de jaren vijftig werd – geheel naar de trend van die tijd - het orgel gebouwd volgens een electro-pneumatisch bespeelsysteem. Inmiddels zijn orgelbouwers hiervan teruggekomen en worden orgels vooral weer gebouwd met een mechanische tractuur. Dit betekent dat de toets op het klavier via een systeem van houten latjes (‘abstracten’) wordt overgebracht naar de ventielen. Daardoor staat de organist als het ware rechtstreeks in contact met de pijpen. Dat geeft een meerwaarde aan het orgelspel omdat de klank nu door de speler enigszins beïnvloed kan worden. Ook is dit systeem zeer direct en onderhoudsvriendelijk. Kleine mankementen kunnen daardoor vrijwel altijd door de organist zelf worden verholpen. 
 
 
Kosten
Door talrijke giften van particulieren, fondsen en stichtingen is voor de restauratie en vernieuwing inmiddels € 300.000,- binnen. Om de eerste drie fasen af te ronden moet komend jaar nog € 150.000,- bijeen worden gebracht. Met het geld dat nu beschikbaar is, wordt een deel van het totale orgel opgebouwd, zodat een (klein) bespeelbaar orgel beschikbaar is. De stichting hoopt over ruim een jaar de eerste klanken uit dit nieuwe orgel te kunnen laten klinken. Daarna volgt de echte slotfase die moet leiden tot de uitbouw van dit orgel tot een waar concertorgel. 
 
Financiële bijdragen voor de renovatie van het orgel zijn welkom op rekeningnummer NL40RABO 0174 1833 99 ten name van Stichting Renovatie Kathedraal Roermond onder vermelding van ‘bijdrage orgel’. Genoemde stichting is een culturele ANBI, dat betekent dat 125% van de gift fiscaal aftrekbaar is.
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt