Open Dag Kairos op 8 april

Het bisdom Roermond kent een eigen opleiding, waar vrijwilligers geschoold worden voor pastoraal werk in parochies: de catechistenopleiding Kairos. Deze biedt diverse mogelijkheden van korte cursussen tot en met een volledige vierjarige opleiding tot catechist. Op zaterdag 8 april houdt Kairos Open Dag. 

De Open Dag is bedoeld voor mensen die meer informatie willen over de verschillende studiemogelijkheden aan Kairos. Het programma bestaat uit een college ‘geloven in deze tijd’, een kennismaking met de opleiding en medestudenten en een bezinningsmoment. De Open Dag duurt van 9.00 uur tot 13.45 uur, inclusief lunch. 
Sinds september 2013 is de catechistenopleiding Kairos geheel vernieuwd. De opleiding kent drie varianten: 
1) toerusting in korte modules: doop- of vormselcatechese, achtergronden van de eucharistie of ziekenbezoek en stervensbegeleiding, 
2) op ontdekking in het geloof: één of twee cursusjaren die samenvallen met de reguliere opleiding; 
3) volledige opleiding tot catechist met kerkelijke zending: vierjarige traject met stage. 
 
Bij variant drie is het ook mogelijk om losse cursussen te volgen. 
 
Aanmelden voor de Open Dag kan door te mailen of te bellen met het secretariaat van Kairos: mevr. G. Lux-Zinzen (g.lux@bisdom-roermond.nl of 045-5466930). Het secretariaat is bereikbaar op maandag, dinsdagochtend en donderdag.
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt