Heiligdomsvaart geopend: 'Oase om dorst te lessen'

“Net als deze bron mag de Heiligdomsvaart een oase zijn, waar wij onze spirituele dorst kunnen lessen.” Met die woorden opende diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers donderdagavond de 55eHeiligdomsvaart in Maastricht. Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid bij de bron van Sint Servaas in Biesland, net buiten de stad.

Volgens de legende heeft de heilige Servatius, toen hij op weg was van Rome naar Maastricht, op de deze plek een bron met geneeskrachtig water blootgelegd. Door de eeuwen heen zijn pelgrims altijd naar deze bron blijven gaan. Het is traditie om de zeven-jaarlijkse Heiligdomsvaart bij de bron te openen. Bij de openingsceremonie waren onder anderen de leden van diverse Maastrichtse broederschappen, de kanunniken en erekanunniken van het bisdom Roermond, hulpbisschop Everard de Jong en emeritus-bisschop Frans Wiertz aanwezig. 

Bron van levend water
In een korte preek wees Mgr. Schnackers erop dat een bron altijd een centrale plaats in samenlevingen heeft ingenomen, omdat iedereen er naartoe moest komen om water te halen. Daardoor werd het gelijk een plaats van ontmoeting. “Jezus wil ook mensen ontmoeten en een bron van levend water van voor hen zijn,” aldus Schnackers, die vervolgens de vergelijking doortrok naar de Heiligdomsvaart als een oase en een plek om Christus te ontmoeten. 

Daarna werden alle aanwezigen door de administrator met water uit de Servaasbron gezegend. Samen met fanfare Sint Servatius en een van de Maastrichtse parochiekoren werd vervolgens het Servaaslied gezongen. Aansluitend gingen alle aanwezigen naar de stad, waar in een volle Sint-Servaasbasiliek een pontificale eucharistieviering bij gelegenheid van de opening van de Heiligdomsvaart plaatsvond. Vóór de mis trokken de broederschappen met de priesters en bisschoppen en het borstbeeld van Sint Servaas in een korte processie over het Vrijthof. 

Openingsmis
Tijdens mis werd onder het zingen van het Gloria de Noodkist van Sint Servaas plechtig de kerk binnengedragen. In deze Middeleeuwse schrijn bevinden zich de relieken van Sint Servaas. Gedurende de hele Heiligdomsvaart staat de Noodkist voor het altaar in de basiliek, zodat pelgrims bij de kist kunnen bidden. Tijdens de twee ommegangen wordt de Noodkist door de stad rondgedragen. 

Doe goed
Hoofdcelebrant tijdens de openingsmis was hulpbisschop Everard de Jong. In zijn preek ging hij uitgebreid in op het thema van de Heiligdomsvaart 2018: ‘Doe goed en zie niet om’. Volgens de hulpbisschop sluit dit perfect aan bij de eeuwenoude traditie dat pelgrims op bedevaart gaan naar het graf van Sint Servaas om daar hun zorgen en problemen achter te laten. “Sint Servaas helpt u om niet óm te zien en opnieuw te beginnen,” aldus Mgr. De Jong. “Vergeet wat er misging en probeer de volgende keer goed te doen.”

TV-uitzending
De Heiligdomsvaart duurt tot en met zondag 3 juni. Er zijn dagelijks vieringen in de Sint-Servaasbasiliek en in andere kerken in Maastricht. Ook is er een uitgebreid cultureel programma. Hoogtepunt van de bedevaart zijn de twee ommegangen op zondag 27 mei en zondag 3 juni door het centrum van Maastricht. Daarbij worden duizenden belangstellenden verwacht. De pontificale eucharistieviering met een groot aantal bisschoppen op zondag 27 mei wordt vanaf 10.15 live door de KRO-NCRV op NPO2 uitgezonden. Donderdag 31 mei is de zogeheten ‘Limburgdag’ voor pelgrims uit parochies uit heel Limburg. 

Bekijk de hele fotoreportage van de openingsceremonie >>>

Kijk voor het volledige programma op website Heiligdomsvaart

     
     
     
     
     
Susteren-Echt