Opgroeisymposium ondersteunt ouders en opvoeders

In Hilversum wordt op zaterdag 23 september voor de derde keer het zogeheten ‘opGROEIsymposium’ gehouden. Het symposium wil ouders en opvoeders ondersteunen, die vanuit een gelovige kijk op het leven hun kinderen seksuele opvoeding willen geven. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) van het bisdom Roermond. Thema is: ‘Mijn kind, ik gun je het beste’. Een van de sprekers is moraaltheoloog dr. Lambert Hendriks, rector en docent van Grootseminarie Rolduc. Andere sprekers zijn de Duitse journaliste Birgit Kelle (foto) en de politiek leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers. In de middag zijn er workshops, waarvan deelnemers er twee kunnen volgen. Het betreft een workshop met tips voor de seksuele opvoeding van jonge kinderen (0-12 jaar), over do’s en dont’s van sociale media (gericht op 11+), over seksuele opvoeding op school en over weerbaarheid voor kinderen én ouders. Ook is er de gelegenheid om met Birgit Kelle in gesprek te gaan.

De organisatie van het symposium is in handen van een aantal particulieren en enkele organisaties die actief zijn op het gebied van gezin en opvoeding. Naast het CHG zijn dat Samuel Advies, Instituut voor Huwelijk en Gezin (IHGO) en het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS).

Info en aanmelden

     
     
     
     
     
Susteren-Echt