Alle Nederlandse seminaristen te gast op Rolduc

Op de feestdag van Maria Boosdchap (de patrones van de Abdijkerk van Rolduc) ontvingen de seminaristen van het Grootseminarie Rolduc hun collega's uit andere bisdommen. De zogeheten OPN-dag wordt elk jaar in een ander bisdom gehouden.

Zo'n 70 priesterstudenten uit het hele land waren naar Rolduc gekomen. Op het programma stond onder meer een eucharistieviering met hulpbisschop mgr. Everard de Jong en een bezoek aan de Lambertuskerk in Kerkrade. Daar verzorgd deken Stef Nevelstein een rondleiding. Ook was er een gezellig samenzijn.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt