Oproep bisschoppen tot donatie hongersnood

Er voltrekt zich een ramp in de hoorn van Afrika. Duizenden mensen dreigen van honger te sterven. De Nederlandse bisschoppen roepen iedereen op om te helpen en een bijdrage over te maken op Giro 555.

15-03-2017-cordaid-768x512-met-button

Op 6 maart is er een Nationale Actie voor de slachtoffers van hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan van start gegaan. Elf Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) openden Giro555 om geld in te zamelen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie - onder wie bisschop Wiertz en hulpbisschop De Jong - roept op om mee te doen aan de SHO-actieweek voor dit doel, die loopt van 25 tot en met 29 maart. 
 
De bisschoppen vinden het belangrijk om juist in deze Veertigdagentijd voor Pasen zorg te hebben voor noodlijdende mensen. In de Veertigdagentijd wordt in de Rooms-Katholieke Kerk vasten gecombineerd met daden van naastenliefde. Via de jaarlijkse Bisschoppelijke Vastenactie wordt daarom dit jaar in de parochies tijdens deze periode geld ingezameld voor jongeren in de knel in El Salvador.
 

Daarnaast doet zich nu een noodsituatie voor in meerdere Afrikaanse landen. De Giro555-actie richt zich in eerste instantie op Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan, waar de ergste honger heerst. In totaal lijden 20 miljoen mensen in deze en omringende landen aan ernstige ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan leven 100.000 mensen op de rand van de hongerdood. Een officiële hongersnood is een uitzonderlijke crisis, waarbij ernstige voedseltekorten voorkomen en sterfte door ondervoeding snel toeneemt. Voor delen van Zuid-Soedan geldt al dat er hongersnood heerst, in de andere landen dreigt eenzelfde situatie te ontstaan.

De bisschoppen zijn bezorgd over de ontwikkelingen in het genoemde gebied. Zij roepen op om te bidden voor de bevolking die honger lijdt en om genereus mee te doen aan de actieweek, die begint op zaterdag 25 maart. De bisschoppen herinneren aan de woorden van Jezus: ‘Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven’ (Matteüs 25 vers 35).

De hulporganisaties achter Giro555, waaronder Cordaid, leveren directe noodhulp, zoals voedsel, medische zorg en veilig drinkwater. Tegelijk werken ze aan langere termijn oplossingen. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt