Oud pastoor Quanjel overleden

Op dinsdag 2 mei overleed in Heerlen pater Gène Quanjel s.c.j..  

Hij werd op 6 mei 1924 in Heerlen geboren en trad, na afronding van een ingenieursstudie Bouwkunde, toe tot de Priesters van het Heilig Hart, waar hij eind 1958 geprofest werd. Op 27 maart 1965 ontving hij in Nijmegen zijn priesterwijding. Vervolgens werkte hij onder meer enkele jaren aan de TU Delft als assistent-moderator. In 1973 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie H. Johannes de Doper in Eygelshoven, gevolgd in 1978 door zijn benoeming tot pastoor van de H. Hartparochie in Haanrade. In 1983 werd hij pastoor van de H. Martinusparochie in Beek en vervolgens in 1992 pastoor van de H. Martinusparochie in Holtum. In 2005 kreeg hij eervol ontslag, maar bleef hij – vanuit zijn emeritaat – zijn priesterlijke diensten aanbieden, met name in de parochie te Vijlen.

Op zaterdag 6 mei is de plechtige uitvaartdienst om 11.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk te Heerlen, waarna hij in kleine kring begraven wordt in het familiegraf op de algemene begraafplaats aan de Akerstraat te Heerlen. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt