Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 14 april - Palmzondag

evangelie na zegening der palmen: 
Lc.19,28-40

1e lezing: Jes.50,4-7 
2e lezing: Fil.2,6-11 
Evangelie: Lc.22,14-23.56 of Lc.23,1-49  

 

Geloof in het leven

Hoe indrukwekkend is het aanhoren van het lijdensverhaal van Jezus. Het is inderdaad passend om na de passage van de kruisdood enkele ogenblikken van stilte te houden. “Het is volbracht”. In geloof weten we dat het dode lichaam van Jezus, op de derde dag zal verrijzen. Dit onbeschrijfelijk gebeuren kan onze droefheid verzachten. God is geen God van doden maar van levenden.

Ons geloof is geen dood geloof maar een geloof in het leven. Dat maakt het lijden van Jezus niet minder. Wij kunnen onmogelijk weten wat Jezus heeft doorstaan, wij kunnen onmogelijk weten welk een onbeschrijfelijk groot offer Hij heeft gebracht. Het lijden van Jezus is meer geweest dan zijn lichamelijk lijden, hoe ongelofelijk verschrikkelijk dit ook is geweest. Wat kan een mens een ander mens aandoen? Wanneer komt er toch eens een einde aan alle wrede martelingen van mensen? Het lijden en sterven van Jezus was ook daarom zo verschrikkelijk, omdat Hij de Zoon van God was en is. In feite heeft men God vermoord.

Hoe verschrikkelijk eenzaam moet Hij zijn geweest. Hij heeft alle zonden van de hele wereld op zich genomen. De reikwijdte daarvan kunnen wij niet bevatten. In dankbaarheid kunnen we daarom slechts de heilige Eucharistie vieren, waarin zijn lijden, dood en verrijzenis present wordt gesteld. Het is het vieren van een lof-, dank- en zoenoffer tegelijk. Laten we daarom vol overgave en overtuiging dit grote mysterie gaan vieren.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: 'Intocht van Christus in Jeruzalem' door Pieter Coeke van Aelst (1502-1550); collectie Bonnefantenmuseum, Maastricht.