Artikelen juni 2018

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

download de WORD-versie van de parochiebladberichten van juni >>>

 
Processie
 
Met wapperende vaandels
en gedragen koperklanken
van de fanfare
schrijdt te processie voort.
Communicantjes strooien bloemen
en misdienaars bellen 
alsof hun leven ervan afhangt.
Onze Vader, Wees gegroet
echoën langs de gevels.
Ons’ Heer trekt door de straten.
Hij is geen verre God,
maar onder ons aanwezig.
 

 
Zing Hemelhoog 
Lezing door Jos Bielen
 
Zing hemelhoog! Zingen als voedingsbodem voor geloof. Heel vaak associëren we zingen met het uiten van ons geloof. Maar de andere beweging is ook een realiteit: door te zingen voeden we ons geloof aan de teksten en aan de mensen met wie we samen zingen. Pater Jos Bielen – Norbertijn van Abdij Averbode en docent kerkmuziek in Vlaanderen – houdt hierover op dinsdag 12 juni een voordracht in Roermond. Aan de hand van tien liederen gaat hij in op de rol van muziek in het persoonlijk geloof van mensen. De lezing vindt plaats bij het bisdom aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. Aanvang: 19.30 uur. Entree: Vrije gave. 
 

 
Academie Rolduc over ‘niets’ 
 
Academie Rolduc sluit het seizoen op vrijdag 8 juni af met een lezing over ‘niets’. Dat wil zeggen: over het filosofisch vraagstuk of er ‘iets’ is of ‘niets’. Dit is een heel oud thema waar zowel filosofen, theologen als natuurwetenschappers zich al eeuwenlang mee bezighouden. Filosoof en taalkundige drs. Hubert Timmermans gaat tijdens de lezing in op de ontwikkeling van het ‘idee van het ‘niets’ in de loop van de eeuwen. Timmermans behandelt daarmee in korte tijd 25 eeuwen wijsbegeerte en natuurwetenschap, met uitstapjes naar oosterse filosofieën als Boeddhisme en Taoïsme, waarin het niets-begrip ook een belangrijke rol speelt. 
 
Academie Rolduc is een lezingencyclus van het Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een lezing over een actueel thema op het snijvlak van kerk, filosofie, samenleving, ethiek of cultuur. Abdij Rolduc ligt aan de Heyendallaan 82 in Kerkrade. De lezing begint om 19.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Iedereen is welkom. Deelname kost vijf euro. Aanmelding vooraf is gewenst en kan via academie.rolduc@gmail.com   
 

 
Minicursus Liturgie voor Musici
 
Wat is liturgie? Wat is liturgische muziek? Om welke muziek vraagt de liturgie op welk moment? Waarom en wat zingen en musiceren we en op welke momenten? Vragen als deze staan centraal tijdens vier bijeenkomsten voor musici in juni.  
 
In de katholieke eredienst neemt muziek een zeer prominente plaats in: het is een wezenlijk onderdeel van de liturgie. Veel amateur- en beroepsmusici zijn sporadisch of met vaste regelmaat actief als musicus in de kerkelijke eredienst. Tijdens de minicursus kunnen ze meer leren over de achtergronden van de liturgie en liturgische muziek.  
 
De cursus vindt plaats op alle zaterdagmiddagen van juni. Meer informatie of aanmelding via www.sgv-roermond.nl.
 

 
Opnames ‘Nederland Zingt’ in Roermond
 
**DIT IS VERPLAATST VAN 19 juni NAAR 25 SEPTEMBER** Nader bericht volgt in de PBS van september.

Het bekende EO-televisieprogramma ‘Nederland Zingt’ maakt opnames in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Wie van religieuze muziek houdt en graag zingt, is van harte welkom om de opnames bij te wonen en mee te doen. 
 
Belangstellenden moeten zorgen dat ze uiterlijk om 19.15 uur aanwezig zijn. De opnames duren tot 22.00 uur. Vanwege de grote belangstelling moeten deelnemers zich wel vooraf aanmelden en een gratis kaart bestellen. Dat kan via de website  https://nederlandzingt.eo.nl/reserveren-tv-opname-roermond/  
 

 
Je moet het maar weten: ‘tijd door het jaar’
 
De kerkelijke kalender is verdeeld in diverse periodes. We kennen de zogeheten ‘sterke tijden’, zoals de advent, de Kersttijd, de veertigdagentijd en de Paastijd. Dit zijn weken, waarin we ons als gelovige mensen voorbereiden op een groot feest (Kerstmis, Pasen) of juist dat feest en alle bijbehorende dagen vieren. Zo loopt de Kersttijd tot aan de ´Doop van de Heer’ in januari en eindigt de Paastijd pas met Pinksteren. De zondagen daartussen – inclusief Hemelvaart – hebben allemaal met Pasen te maken. De liturgische kleur van de advent en de veertigdagentijd is paars. De kleur van de feesten is wit. De periodes die niet tot een ‘sterke tijd’ behoren, worden de ‘tijd door het jaar’ genoemd. 
 
De ‘tijd door het jaar’ betreft alle ‘gewone’ zondagen van het jaar, waarop geen bijzondere feesten worden gevierd. De liturgische kleur is dan meestal groen. Op de ‘zondagen door het jaar’ wordt elke week een stuk uit hetzelfde evangelieboek voorgelezen. Dit jaar is dat het evangelie van Marcus en volgend jaar is Lucas aan de beurt. Wie elke zondag naar de kerk gaat, hoort in de loop van het jaar de belangrijkste hoofdstukken uit dat evangelieboek voorbij komen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt