'Hem achterna' nieuwe titel Passiespelen Tegelen

‘Hem achterna’ zo heet de nieuwe theatertekst voor de Passiespelen Tegelen 2020. De tekst van de auteurs Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst voor alle vrijwilligers, die traditiegetrouw op Witte Donderdag werd gehouden.

De Passiespelen is een grote openluchtvoorstelling, waarin het lijdens verhaal van Christus wordt uitgebeeld. De Passiespelen worden elke vijf jaar in Tegelen gehouden. Sinds een aantal jaren wordt voor elke editie van de Passiespelen een nieuwe tekst geschreven. Ter Heege en Jansen vormen de artistieke en algehele leiding van theatergroep De Kern uit Hollandsche Rading. Zij werden onder andere bekend met het theaterstuk De Mariamonologen.

Regisseur van de volgende Passiespelen is Cees Rullens, die ook de afgelopen twee edities regisseerde. Hij presenteerde donderdagavond een eerste schets van zijn beoogde regie-aanpak op basis van de nieuwe tekst. Tegelijk met de nieuwe tekst is ook de wervingsactie voor acteurs en actrices voor een tekstrol gelanceerd. Kandidaten kunnen zich melden op audities@passiespelen.nl. Op donderdag 28 juni wordt de rolverdeling bekend gemaakt. De repetities voor de tekstrollen beginnen in het najaar en ‘volk en koor’ stromen vanaf medio 2019 in en dan begint ook de voorbereiding voor decorbouw, kostuums en dergelijke.

De première van de twintigste Passiespelen in Tegelen is op zondag 10 mei 2020. Dat is de eerste van een reeks van vijfentwintig voorstellingen, die tot 13 september 2020 doorloopt. De Passiespelen Tegelen staan op de lijst immaterieel cultureel erfgoed en het passiespel wordt sinds 1931 in 2020 voor de 21ste keer opgevoerd.

Passiespelen

     
     
     
     
     
Susteren-Echt