Pastoor Dogge en diaken Boreas overleden

Op 3 december overleed in Heerlen oud-pastoor Con Dogge. Daags erna, op 4 december overleed in Echt diaken Frits Boreas. 

Con Dogge werd op 4 september 1942 in Oost-Capelle geboren en ontving op 9 juni 1979 zijn priesterwijding. Vervolgens werd hij kapelaan van de parochie H. Petrus en Maria Tenhemelopneming in Kerkrade (Chevremont) en in 1981 kapelaan van de parochie H.H. Petrus en Paulus in Schaesberg. In 1983 werd hij pastoor van de parochie O.-L-V. van Altijddurende Bijstand in Kerkrade (Heilust) en in 1999 tevens administrator (= waarnemend pastoor) van de parochie O.-L.-V. van Lourdes, eveeens in Kerkrade (Gracht). In het kader van de parochiesamenwerking in Kerkrade-West kreeg hij eervol ontslag van deze laatste functie en werd hij in 2007 tevens benoemd tot assistent van bovengenoemde parochie in Gracht en van de parochies H. Jozef, H. Martinus en O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen, alle te Kerkrade.
Op vrijdag 8 december is om 19.00 uur de H. Mis in de parochiekerk van de H. Martinus te Spekholzerheide mede tot zijn intentie. Op zaterdag 9 december is de plechtige uitvaartdienst om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Petrus en Maria Tenhemelopneming te Chevremont, waarna hij begraven wordt op het kerkhof te Spekholzerheide.

Frits Boreas werd op 11 juli 1935 geboren in  Sittard en trad in 1966 in het huwelijk met Anna Wiermans. Op 7 februari 1981 ontving hij in in Roermond de diakenwijding en werd hij benoemd tot diaken-assistent van de parochie H. Johannes de Doper in Nieuwstadt. In 1986 volgde zijn benoeming tot diaken-assistent van de H. Amelbergaparochie in Susteren en in 1992 tot diaken-assistent van de H. Martinusparochie in Born. In 1999 werd hij eervol ontslagen, waarna hij met emeritaat ging. Hij bleef echter nog een zevental jaren zijn diensten aanbieden, met name in de parochiecluster Born, totdat ziekte verder functioneren onmogelijk maakte. 
De plechtige uitvaartdienst is op maandag 11 december om 11.00 uur in de dagkapel gelegen aan het St. Catharinaplantsoen bij de parochiekerk van de H. Catharina te Grevenbicht, waarna hij wordt begraven op het parochiekerkhof in Mariaveld (Susteren). 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt