Pastoor Jan Geurts overleden

Op 26 november overleed in Itteren oud-pastoor Jan Geurts.  

Hij werd op 17 maart 1937 in Bingelrade geboren en ontving op 18 maart 1961 zijn priesterwijding, waarna hij benoemd werd tot leraar aan het Bisschoppelijk College in Sittard. Vervolgens werd hij in 1962 benoemd tot kapelaan van de parochie OLV van Altijddurende Bijstand in Kunrade, in 1969 kapelaan van de H. Jozefparochie in Kaalheide, in 1976 pastoor van de H. Jozefparochie in Hoensbroek en in 1990 pastoor van de H. Jozefparochie in Weert. Van deze functie kreeg hij in 2002 eervol ontslag en ging hij met emeritaat. Hij bleef sindsdien zijn priesterlijke diensten aanbieden, eerst in de parochiecluster waar zijn laatste parochie deel van ging uitmaken en vervolgens in het beginnende parochiecluster in zijn nieuwe woonplaats Pey.

Op vrijdag 1 december is om 19.00 uur de H. Mis in de parochiekerk OLV Onbevlekt Ontvangen te Pey mede tot zijn intentie. Op zaterdag 2 december is de plechtige uitvaartdienst om 11.00 uur in dezelfde parochiekerk, waarna hij in besloten kring begraven wordt op de begraafplaats te Bingelrade.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt