Pater Draper overleden

Op 16 mei overleed in Maastricht pater Pieter (Carolus) Draper O.F.M. Conv. 

Hij werd op 26 augustus 1929 te Nijmegen geboren. Na toetreding tot de Minderbroeders Conventuelen, ontving hij op 27 juli 1958 te Urmond de priesterwijding, en maakte daarna deel uit van het kloosterconvent aldaar. In 1962 werd hij benoemd tot kapelaan van de H. Hartparochie te Mariarade, van welke functie hij in 1978 eervol ontslag kreeg. Hij werd vervolgens pastoor te IJmuiden. In 1990 werd hij benoemd bij de stichting Jan Baptist te Maastricht tot aalmoezenier voor de verstandelijk gehandicapten in Maastricht en regio Heuvelland, van welke functie hij per 31 december 1993 eervol ontslag kreeg. Daarna was hij weer ter beschikking van zijn religieuze overheid. Pater Draper werd op 20 mei in Neerbeek begraven.  

Op vrijdag 19 mei is om 17.30 uur een avondwake in De Beyart te Maastricht. Op zaterdag 20 mei is de plechtige uitvaartdienst om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Callistus te Neerbeek, waarna hij op het kerkhof aldaar in het priestergraf begraven wordt. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt