Pater Jan van Wezel overleden

Op woensdag 7 november overleed in Panningen pater Jan van Wezel c.m. 

Hij werd op 25 februari 1934 in Roosendaal geboren en ontving op 24 juli 1960 zijn priesterwijding. Daarna werd hij uitgezonden naar Taiwan (Formosa). Wegens ziekte keerde hij terug naar Nederland en werd in 1995 benoemd tot rector van het bejaardencentrum Eldershome te Well. Per 1 december 2010 kreeg hij eervol ontslag uit deze functie.

Op zaterdag 10 november a.s. is de plechtige uitvaartdienst om 11.00 uur in de parochiekerk van OLV van Zeven Smarten te Panningen, waarna hij begraven wordt op Begraafplaats Heiderust te Panningen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt