Pater Jeu Jenniskens overleden

Op zaterdag 3 november overleed in Sittard pater Jeu Jenniskens s.m.m.  

Hij werd op 30 juli 1941 in Horst geboren en ontving op 6 april 1968 zijn priesterwijding. Daarna werd hij uitgezonden naar Afrika: vanaf 1969 in Malawi en vanaf 1988 in Oeganda. In 1998 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Odaparochie in Ysselsteyn, en in 2000 tevens tot administrator van de parochie H. Johannes de Doper in Merselo en het rectoraat Koningin van de Vrede in Vredepeel. In 2003 werd hij tevens benoemd in de priesterraad van het bisdom Roermond. In 2005 kreeg hij eervol ontslag uit deze functies, daar hij gekozen was als lid van het generaal bestuur van zijn congregatie. Na zijn terugkeer in Limburg in 2011 werd hij provinciaal econoom van zijn congregatie, en bood hij zijn priesterlijke diensten aan in de parochies te Schimmert en Genhout.

Op donderdag 8 november is de plechtige uitvaartdienst om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Schimmert, waarna hij begraven wordt op het kloosterkerkhof Op de Bies aldaar. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt