Pater Karel tien jaar heilig

Dit weekeinde is het precies tien jaar geleden dat pater Karel Houben heilig werd verklaard. Dit wordt in het Pinksterweekeinde op verschillende manieren herdacht in zijn geboorteplaats Munstergeleen.

Op zaterdag 3 juni gaat ’s middags eens film in première over het leven van pater Karel en het werk van de passionisten. ’s Avonds is er om 18.30 uur een eucharistieviering in de parochiekerk van Munstergeleen om de 10everjaardag van de heiligverklaring te vieren. Hoofdcelebrant is dan vicaris-generaal Hub Schnackers. Na afloop van de mis wordt buiten een monumentje voor de ouders van pater Karel ingezegend. Op Tweede Pinksterdag zijn er diverse activiteiten in en rond de Pater Karelkapel in Munstergeleen. ’s Ochtends is er om 11.00 uur een eucharistieviering. Later op de dag wordt de kruisweg gebeden en bij de Lourdesgrot de ‘paterkarelzegen’ gegeven.

Pater Karel Houben werd in 1821 in Munstergeleen geboren. In 1845 trad hij als Karel van Sint Andries in bij de paters Passionisten in België. In 1850 werd hij priester gewijd en uitgezonden naar Engeland en Ierland. Daar werd hij bekend als ‘de pater met de zegenende handen’. Na zijn dood in 1893 bleven gelovigen naar zijn graf komen. Ook zijn geboortehuis in Munstergeleen werd een pelgrimsoord. Sinds 1935 is er een kapel in gevestigd. Paus Johannes Paulus II verklaarde pater Karel in 1988 zalig. Op 3 juni 2007 volgde de heiligverklaring door paus Benedictus XVI.

Begin juli wordt er vanuit Limburg een bedevaart naar Ierland gehouden. Dan wordt onder meer het graf van pater Karel in Mount Argus in Dublin bezocht. Meer informatie over deze reis is te vinden op www.huisvoordpelgrim.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt