Pater Mutsaers overleden

Op woensdag 14 december overleed in Maastricht pater Jacques Mutsaers O.F.M. Conv. (Pater Eduardus).
 

Hij werd op 11 augustus 1931 in Deurne geboren. Na toetreding tot de Paters Minderbroeders Conventuelen, ontving hij op 27 juli 1958 de priesterwijding. In 1962 werd hij benoemd tot kapelaan van de H. Barbaraparochie in Treebeek, waar hij in 1981 tot pastoor werd benoemd.  In 1986 werd hij pastoor van de H. Callistusparochie in Neerbeek. Dit bleef hij tot hij in 1994 eervol werd ontslagen. Vervolgens ging hij naar de Minderbroeders Conventuelen in Valkenswaard (bisdom ’s Hertogenbosch), waar hij zijn priesterlijke diensten aanbood aan verschilende parochies tot begin 2015. 

Op dinsdag 20 december is om 17.30 uur een avondwake in De Beyart te Maastricht. Op woensdag 21 december is de plechtige uitvaartdienst om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Callistus te Neerbeek, waarna hij op het kerkhof aldaar in het priestergraf begraven wordt. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt