Pater Van der Aart overleden

Op dinsdag 21 maart overleed in het ziekenhuis van Terneuzen pater Piet van der Aart s.m.  

Hij werd op 10 mei 1942 in Lisse geboren, trad in 1961 toe tot de Paters Maristen en ontving op 20 april 1968 zijn priesterwijding. Vervolgens studeerde hij theologie en biologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na diverse functies in onderwijs en parochiepastoraat in binnen- en buitenland vanuit zijn congregatie, werd hij in 1998 benoemd tot pastoor van de parochie HH. Petrus en Paulus te Maastricht (Wolder), in 1999 tevens tot pastoor van de San Salvatorparochie in de wijk Daalhof (eveneens in Maastricht) en in 2011 tevens tot pastoor van de parochie Onbevlekt Hart van Maria in de wijk Mariaberg. Daarnaast was hij tussen 2000 en 2012 lid van het dekenaal bestuur te Maastricht en tussen 2008 en 2013 lid van de priesterraad van het bisdom Roermond. Wegens gezondheidsredenen kreeg hij in 2013 eervol ontslag en ging hij wonen in het Maristenklooster te Hulst.

De uitvaartdienst van pater Van der aart is op zaterdag 25 maart om 11.30 uur in de Sint-Willibrordusbasiliek te Hulst, waarna hij op de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg aldaar begraven wordt.

 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt