Pater Wenders overleden

Op maandag 20 november overleed in Cadier en Keer pater Piet Wenders s.m.a.  

Hij werd op 2 januari 1936 in Mechelen geboren. Na toetreding tot de Sociëteit voor de Afrikaanse Missiën, ontving hij op 21 december 1962 in Heerlen de priesterwijding. In 1964 vertrok hij naar Ghana waar hij met name in de bisdommen Ho en Keta actief was. In 1994 keerde hij terug naar Nederland en ging voor een sabbatical wonen in het SMA-huis in Oosterbeek. In 1995 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Lambertusparochie in Mheer en in 1998 tevens van de H. Gertrudisparochie in St. Geertruid. Van deze functies kreeg hij in 2001 eervol ontslag, om opnieuw naar Ghana te vertrekken. Hij keerde in 2006 terug en ging wonen in het SMA Missiehuis te Cadier en Keer. 

Op vrijdag 24 november is de plechtige uitvaartdienst om 14.00 uur in de kapel van het SMA Missiehuis te Cadier en Keer, waarna hij op het missionarissenkerkhof aldaar begraven wordt.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt