Pater Wijnhoven overleden

Op vrijdag 20 januari overleed in Wijchen-Alverna pater Guus Wijnhoven o.f.m.

Hij werd op 31 december 1931 te Venray geboren. Na toetreding tot de Minderbroeders, ontving hij op 31 maart 1957 de priesterwijding. In augustus 1976 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie OLV van Goede Raad te Maastricht en in 1978 tot kapelaan van de parochie De Vier Evangelisten te Maastricht. In 1981 werd hij eervol ontslagen, waarna hij nog werkzaam was in parochies in het bisdom Rotterdam en tenslotte gardiaan in Alverna.

Op vrijdag 27 januari is de plechtige uitvaartdienst om 14.30 uur in de parochiekerk van de H. Jozef, Heumseweg 34 te Wijchen-Alverna, waarna hij op het nabijgelegen kerkhof van de broeders begraven wordt 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt