Paus benoemt Limburgse priester tot adviseur van de Congregatie voor de Eredienst

Paus Franciscus heeft de Limburgse priester en liturgiedeskundige mag. Dr. Jo Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Vaticaanse Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. Hermans was eerder door paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI al in deze functie benoemd. Daarmee is Hermans opnieuw en voor een derde periode lid van het nu 23 leden tellend adviescollege van deze Vaticaanse congregatie.
 
Van de in 2010 benoemde dertig consultoren hebben er in totaal zes een herbenoeming gekregen: naast vier in Rome docerende professoren zijn dit de abt van Solesmes in Frankrijk en magister Hermans. Onder de zeventien personen die nu nieuw benoemd zijn als consultor van de congregatie bevinden zich voor het eerst ook twee vrouwen.
 
De benoeming van de consultoren volgt op de in oktober 2016 door paus Franciscus grotendeels gewijzigde samenstelling van de leden (kardinalen en bisschoppen) van dit hoogste liturgieorgaan van de rooms-katholieke Kerk.
 
Mag. Dr. Jo Hermans is priester van het bisdom Roermond. Hij is secretaris van de Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en van de Nationale Raad voor Liturgie in Den Bosch. Tevens is hij als docent liturgie, sacramentenleer en priesterlijke spiritualiteit verbonden aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. (Bron: NRL)
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt