Hoge pauselijke onderscheiding voor vrijwilligers woonwagenpastoraat

De vrijwilligers Wiel Daemen (82) uit Heerlen en Wim Brouns (70) uit Stein hebben woensdag 25 januari een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Beide heren zijn benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. Ze hebben deze kerkelijke onderscheiding gekregen voor hun langdurige inzet voor het woonwagenpastoraat in het bisdom Roermond en voor hun betrokkenheid bij diverse andere kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. De ridderorde is hen woensdagmiddag in Stein opgespeld door vicaris-generaal mgr. dr. Hub Schnackers van het bisdom Roermond.

 
Wim Brouns, geboren in 1946 in Stein, is beroepsmatig en als vrijwilliger meer dan 40 jaar nauw verbonden geweest aan de wereld van de woonwagenbewoners en Sinti/Roma in de Westelijke Mijnstreek. In 1974 stichtte de onderwijzer uit Stein een 2-klassig woonwagenschooltje nabij het woonwagencentrum in zijn woonplaats. In 1982 was hij grondlegger van de Christoffelschool voor woonwagenkinderen, nabij de Sint-Janschool in Stein. Vanaf 1998 was Brouns medewerker van het School-pedagogisch Centrum Westelijke Mijnstreek, met als specialiteit onderwijs aan woonwagen- en zigeunerkinderen (OWWZ-project).
 
In deze periode heeft hij zich naast zijn functie als leerkracht ook bezig gehouden met de pastorale zorg. Samen met de verantwoordelijke pastores is hij altijd nauw betrokken geweest bij het woonwagenpastoraat in de Westelijke Mijnstreek. Dit werk heeft hij – tot ongeveer een jaar geleden – altijd met zeer veel enthousiasme en inzet gedaan. Naast zijn lokale betrokkenheid was Brouns ook jarenlang lid van het landelijke bestuur van het Woonwagenpastoraat in Nederland in Den Bosch en bestuurslid van het Mgr. Beckersfonds. Vanwege gezondheidsklachten heeft hij zijn taken moeten neerleggen.
 
Daarnaast was Brouns jarenlang actief binnen de parochies van Stein. In de jaren zestig van de vorige eeuw was hij medeoprichter van het jeugdwerk (WAK) in Stein-Nieuwdorp. Van 1980 tot 1988 was hij lid van het kerkbestuur in Stein, waarbij hij zich vooral heeft ingezet voor het jongeren- en woonwagenpastoraat. Daarnaast werkte Brouns jarenlang als onderwijzer aan de r.-k. Sint-Janschool in Stein en Huize Abshoven (ZMLK-school) in Munstergeleen.  
 
Wiel Daemen, geboren in 1934, is al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw actief betrokken bij de zorg voor woonwagenbewoners. Beroepsmatig als leraar/hoofd van de school voor de woonwagenkinderen en sinds zijn pensionering ook als vrijwilliger bij het pastoraat ten behoeve van woonwagenbewoners in Heerlen en momenteel in heel Parkstad. Daemen is vele jaren de rechterhand geweest van de vrijgestelde pastores voor woonwagencentra. Sinds het overlijden van een van de betrokken diakens is hij de verbindende schakel tussen de kerk en de verschillende woonwagencentra in Parkstad. Mede vanuit zijn onderwijsfunctie is hij bij de woonwagenbewoners en Sinti/Roma-families in de Parkstad zeer goed bekend. Hij bezoekt hen bij ziekte en rondom rouwmomenten. Verder is hij voor veel families ook de intermediair naar officiële instanties. 
 
Daarnaast is Daemen ook 25 jaar voorzitter geweest van de Vincentiusvereniging Heerlen. Deze vereniging zet zich in voor hulp aan mensen die in zeer armoedige omstandigheden moeten leven. Daemen was een kwart eeuw het gezicht en trekker van deze diaconale organisatie. Mede vanuit deze werkzaamheden en geconfronteerd met de nood van vele verslaafden medemensen heeft hij in de jaren negentig mede aan de wieg gestaan van de nacht- en dagopvang voor verslaafden in Heerlen, momenteel nog steeds gevestigd in ‘De Klomp’. Ook na alle en verschuivingen binnen professionele organisaties is Daemen als vrijwilliger actief gebleven ten behoeve van deze groep zeer kwetsbare medeburgers. Zo is hij nog steeds een dagdeel per week als vrijwilliger betrokken bij de dagopvang. Daarnaast zet hij zich als pastoraal-assistent in voor de pastorale dienstverlening in zorgcentrum Bergweide, met name ten dienste van mensen die dementerend zijn.
 
De ridderorde van de Heilige Paus Sylvester is een van de hogere pauselijke onderscheidingen. De orde werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De orde wordt toegekend aan leken die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de katholieke kerk. De onderscheiding wordt slechts een paar keer per jaar uitgereikt.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt