Artikelen april 2017

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download hier de WORD-versie van de berichten >>


Mededeling voor redactie van parochiebladen:
Om de campagne voor de Vastenactie in uw parochie te ondersteunen, is het Missieburo van het Bisdom Roermond bereid om in uw parochieblad te adverteren. Als u daar interesse in heeft kunt u contact opnemen met directeur Frank Soeterik van het Missieburo via (0475) 386880 of f.soeterik@bisdom-roermond.nl


Bij de Goede Week
Pieëtrus

’t Woar zo sjoeën begonne
Palmzunjig bie de paort
Ich zong mit hun hosanna
en dach nog neet aan maord

En dónderdig d’n aovend
brook hae mit mich ‘t broeëd
Mer Judas arranzjeerde
veur zilver zienen doeëd

En vriedigs waar d’r einzaam
Verlaote zelfs van God
Ich bèn hel weggeloupe
Calvarie waar zien lot

Mer zjunjes haet Maria
mich sjmörgesvreug bekènd
Dat zie sjus in d’n tuinman
de Rabbi haw herkènd

(Door: Herman Veugelers, Obbicht;
uit: D’r Hergod versjteet óch plat) 


Vastenboodschap bisschop Wiertz
“Missie is taak voor iedereen” 

Het is de opdracht van elke gedoopte christen om het geloof uit te dragen. Dat schrijft bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn Vastenboodschap van dit jaar. “Christus heeft ons Zijn Blijde Boodschap niet gegeven om voor onszelf te houden, maar om door te geven en met anderen te delen,” aldus de bisschop. “Vertel maar aan uw kinderen en kleinkinderen, aan uw vrienden, buren en bekenden, dat u gelooft.” Volgens de bisschop doet de Kerk een serieus appel op élke christen om zijn of haar geloof te delen. “Het is toch onze diepste levensovertuiging? Daar hoeven we niet voor weg te lopen.”

De vastenboodschap van de bisschop wordt in het weekeinde van 4 en 5 maart in alle kerken in Limburg voorgelezen en/of gepubliceerd. De volledige tekst van de Vastenboodschap is (vanaf 3 maart) na te lezen op: www.bisdom-roermond.nl.


TV-missen en Geloofsgesprek vanuit Limburg

Elke zondagochtend wordt vanuit één van de Nederlandse bisdommen een eucharistieviering op televisie uitgezonden. Voor ons bisdom is dat het hele jaar vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen. De ‘Limburgse’ uitzendingen zijn op 12 maart, 23 april, 13 augustus, 10 september en 15 oktober. Op zondag 10 december wordt de tv-mis vanuit Susteren uitgezonden. De uitzending van de TV-mis begint elke zondagmorgen om 10.30 uur op NPO2. 

Voorafgaand aan de TV-mis wordt elke week een interview uitgezonden met iemand die actief is in de kerk. Op de zondagen waarop de mis vanuit het bisdom Roermond komt, voert Leo Fijen het Geloofsgesprek met iemand uit Limburg. Het programma het Geloofsgesprek begint elke zondag om 10.15 uur.


Open Dag catechistenopleiding Kairos

Het bisdom Roermond kent een eigen opleiding waar vrijwilligers geschoold worden voor pastoraal werk in parochies: de catechistenopleiding Kairos. Deze biedt diverse mogelijkheden van korte cursussen tot en met een volledige vierjarige opleiding tot catechist. Op zaterdag 8 april houdt Kairos Open Dag. Deze is bedoeld voor mensen die meer informatie willen over de verschillende studiemogelijkheden aan Kairos. Het programma bestaat uit een college ‘geloven in deze tijd’, een kennismaking met de opleiding en medestudenten en een bezinningsmoment. De Open Dag duurt van 9.00 uur tot 13.45 uur, inclusief lunch. 

Sinds 2013 is de catechistenopleiding Kairos geheel vernieuwd. De opleiding kent drie varianten: toerusting in korte modules (doop- of vormselcatechese, achtergronden van de eucharistie of ziekenbezoek en stervensbegeleiding); op ontdekking in het geloof (één of twee cursusjaren die samenvallen met de reguliere opleiding) of een volledige opleiding tot catechist met kerkelijke zending (vierjarige traject met stage). Bij variant drie is het ook mogelijk om losse cursussen te volgen. 

Aanmelden voor de Open Dag kan door te mailen of te bellen met het secretariaat van Kairos via g.lux@bisdom-roermond.nlof (045) 5466930. Het secretariaat is bereikbaar op maandag, dinsdagochtend en donderdag.


Gezinsweekend: De kracht van het gebed

De kracht van het gebed. Zo luidt het thema van het gezinsweekend dat het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom aanbiedt van 31 maart tot en met 2 april. Gezinnen zijn van harte uitgenodigd om dit weekeinde samen hun geloof vieren, te beleven en te verdiepen. Hoe kun je in een gezin bidden? Dat is de vraag die centraal staat. Bidden met kleine kinderen, hoe doe je dat? En met grotere kinderen? En met je partner? Het echtpaar Frank en Frederike Proost gaat dieper op dit thema in. Voor kinderen en tieners zijn er aparte programma’s rond hetzelfde thema. 

Het Gezinsweekend vindt plaats in het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (Blauwe Zusters) in Steyl. Deelname: € 200,- per gezin (richtprijs) Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl.


Academie Rolduc op 7 april
Kerkelijke kunst? Moest verboden worden…. 

Ooit werden iconen op de brandstapel gegooid. De heilige Bernardus begreep de romaanse bouwkunst niet. Calvijn en Erasmus maakten de katholieke beeldenverering belachelijk. Terwijl de protestantse Rembrandt heel wat Bijbelse taferelen schilderde. En nog niet zo heel lang geleden hadden we in Limburg een heuse affaire rond de kruisweg van Aad de Haas. 

Is kerkelijke kunst een zegen of moest het verboden worden? Hierover gaat het tijdens de bijeenkomst van Academie Rolduc op vrijdag 7 april. Kerkelijke kunst wordt tegenwoordig als iets vanzelfsprekends ervaren, maar dat is niet altijd zo geweest. Er was zelfs ooit een ‘beeldenverbod’. Waarom kennen we dan toch kerkelijke kunst? Wat is de functie van religieuze kunst? En moet er ook een onderscheid gemaakt worden tussen ‘kerkelijke’ kunst en ‘christelijke’ kunst? 

Diaken en historicus dr. Régis de la Haye gaat tijdens zijn lezing in op deze vragen. De la Haye studeerde theologie aan het seminarie van de Mission de France te Fontenay-sous-Bois en aan de UTP te Heerlen met als hoofdvak kerkgeschiedenis. Hij promoveerde op een proefschrift over de abdij Moissac in Frankrijk. De la Haye is docent kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis aan de theologische opleidingen van het bisdom Roermond en diaken in Maastricht. 

De lezing op vrijdag 7 april is voor iedereen toegankelijk. Entree: vijf euro. Locatie: Abdij Rolduc in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617


Bisschop zegent oliën tijdens Chrismamis 

De heilige oliën die parochies gebruiken bij doopsels, vormsels en ziekenzalvingen worden elk jaar in de Goede Week door de bisschop gezegend. Dit gebeurt tijdens de zogeheten Chrismamis. Deze vindt in ons bisdom plaats op de woensdag in de Goede Week. Dit jaar is dat op 12 april. 

Tijdens deze mis komen zoveel mogelijk priesters uit het bisdom samen met de bisschop en de hulpbisschop in de kathedraal in Roermond bij elkaar. Ook is vanuit elke parochie een afvaardiging van het kerkbestuur of de vrijwilligers aanwezig, waardoor deze mis een echte gezamenlijke viering voor het hele bisdom is. Naast het wijden van de oliën is het gebruik dat tijdens de Chrismamis alle priesters aan de vooravond van Witte Donderdag de beloftes die zij bij hun priesterwijding hebben gedaan, vernieuwen. 

De chrismamis begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Sint-Christoffelkathedraal op de Markt in Roermond. De viering is voor iedereen toegankelijk.


Zingen met ouder wordende stem 

Met het ouder worden van zangers, wordt ook hun stem ouder. Maar dat wil nog niet zeggen dat deze dan slecht hoeft te klinken. Met een paar eenvoudige technieken is het mogelijk om oudere stemmen optimaal te laten klinken. De Sint-Gregoriusvereniging organiseert dit jaar op diverse plekken in Limburg workshops om oudere en misschien vermoeide stemmen weer tot leven te brengen. De workshops staan open voor alle geïnteresseerden, ook als ze geen lid van een zangkoor zijn. 

De middagen worden verzorgd Harrie Spronken. Hij studeerde zang, piano en schoolmuziek aan de conservatoria van Maastricht en Luik. Tussen 1996 en 2014 gaf hij les aan het conservatorium in Maastricht. Ook is hij actief als zanger en dirigent. De workshops worden dit voorjaar op vier zaterdagen gegeven, telkens van 14.00 uur tot 16.15 uur, op verschillende locaties. De belangstelling is zeer groot, dus aanmelden vooraf is noodzakelijk. Op 4 maart (’t Stift, Susteren), 11 maart (Juphuis, Heerlen), 25 maart (Annakerk, Maastricht) en 22 april (Catharinakerk, Leunen). Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,-, ter plekke te voldoen. Aanmelden kan via het secretariaat van de SGV: sgv@bisdom-roermond.nlof bel: 0475-386725.


Vormelingen welkom op Christoffeldag 

Voor alle kinderen in Limburg die dit schooljaar het vormsel doen, wordt op zaterdag 13 mei een gezamenlijke dag gehouden: de Christoffeldag. Vanuit allerlei parochies en scholen komen er dan vormelingen naar Roermond voor een gezellige dag in en om de Sint-Christoffelkathedraal (vandaar de naam van de dag) met muziek, spellen, beweging, catechese en een bezoek aan bisschop Wiertz. 

De bisschop woont in Roermond en tijdens de Christoffeldag ontvangt hij alle vormelingen bij hem thuis. Hij dan wat een bisschop is en doet. Ook legt hij uit wat de speciale relatie tussen een bisschop en het sacrament van het vormsel is. 

Alle vormelingen uit onze parochies zijn ook van harte welkom om mee te gaan naar de Christoffeldag. Meer informatie over het programma is te vinden op : www.christoffeldag.nl. Aanmelden kan tot 1 mei.

[…….. eventueel aanvullen met lokale informatie over centrale aanmelding etc……..]


Zomerkampen

Ook komende zomer zijn er in Limburg weer verschillende jeugdkampen voor kinderen en tieners. De kampen worden georganiseerd door de afdeling Jeugd en Jongeren van het bisdom. In totaal worden vier midweekkampen op verschillende locaties gehouden. Ze zijn bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar en 12 tot en met 16 jaar. Meer informatie over de kampen is te vinden op www.bisdom-roermond.nl/jongeren

     
     
     
     
     
Susteren-Echt