Artikelen april 2018

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download hier de WORD-versie van de berichten >>


Wie in verrijzenis gelooft

Pasen is het feest van de verrijzenis!
Het feest van de jeugd! Het feest van het eeuwige leven!
Wie geloof in de verrijzenis
wordt nooit oud, kan altijd opnieuw beginnen,
heeft na de zwartste nacht
steeds een lichtende morgen!
Wie gelooft in de verrijzenis
wordt nooit angstig voor het leven,
nooit wanhopig voor lijden en dood!

Wie gelooft in de verrijzenis
verzuurt en vergalt zijn leven niet
en laat zich niet vangen in de fijn gesponnen netten
van onoplosbare problemen, die alleen meer onoplosbaar zijn,
omdat men de hele mens met ziel en al
In het graf wil steken!

Ik geloof in de verrijzenis!
Ik geloof in het leven!
Ik geloof in de vergiffenis van de zonden,
dat slechte mensen, als die er zijn,
weer goede mensen worden!
Ik geloof in de liefde als de absolute macht,
die mensen en wereld
en heel de kosmos beweegt!
Ik geloof in God, die liefde is!

Phil Bosmans
Uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds, Lannoo 2011


Open dag catechistenopleiding Kairos

Ben je geïnteresseerd in mensen en hun geloof? Wil je daar meer over weten en misschien ook wel meer mee doen? Volg dan één of meer modules aan de catechistenopleiding Kairos. Op zaterdag 21 april is er een open collegedag. 

In de kerk zijn allerlei soorten vrijwilligers actief: in parochies, scholen, verzorgingstehuizen en tal van andere plaatsen. Wie als kerkelijke vrijwilliger goedbeslagen ten ijs wil komen, kan een vormingstraject volgen aan de catechistenopleiding Kairos van het bisdom Roermond. De opleiding biedt allerlei varianten, van losse modules van enkele weken tot en met een complete vierjarige weekendopleiding.

De cursussen variëren van doopvoorbereiding of het voorbereiden van kinderen op de eerste communie tot en met het opzetten van diaconale werkgroepen of het verzorgen van begeleiding bij rouwverwerking. In de meest uitgebreide variant kunnen vrijwilligers aan Kairos opgeleid worden tot catechist met een officiële zending en benoeming door het bisdom. De cursussen worden op zaterdag gegeven in Roermond. 

De Open Dag van Kairos op 21 april begint om 9.00 uur en duurt tot en met de lunch rond 13.00 uur. Daartussen wordt een programma aangeboden met een open college en uitleg over de studiemogelijkheden. Aanmelden kan via g.lux@bisdom-roermond.nl of telefonisch: 045-5466930.


Zomerkampen: Durf te duiken!

Duik in het diepe! Dat is het motto van de zomerkampen voor kinderen en tieners die het bisdom deze zomer aanbiedt. Tijdens de kampen wordt het thema op allerlei manieren uitgewerkt. Er zijn verdiepende momenten en heel veel sport, spel, muziek en plezier. Er zijn kampen voor kinderen van  7 – 12 jaar en voor tieners van 12 – 17 jaar. De kampen vinden dit jaar plaats in Epen, Kinrooi (B), Sittard en Weert. De prijzen variëren tussen 85 en 100 euro voor een volledige verzorgd kamp van vijf dagen.

Lees meer info op: www.bisdom-roermond.nl/jongeren


Academie Rolduc over sekten

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er grote veranderingen in het religieuze landschap te zien. Van de mensen die de traditionele kerken verlaten, gaat een deel op zoek naar nieuw ‘geluk’ bij alternatieve bewegingen of stromingen. Sommige daarvan zijn heel open, anderen zeer gesloten en sektarisch. Maar wanneer mag je een groepering een sekte noemen? Daarover gaat de thema-avond van Academie Rolduc op vrijdag 6 april.

Godsdienstwetenschapper dr. Helene Etminan gaat dan in op de ontwikkeling van spirituele groeperingen tot sekten. De meeste bewegingen starten met een min of meer charismatische stichter (zelden een stichteres) en bouwen dan een groep van leerlingen en aanhangers op, die de leer en de technieken van de ‘goeroe’ volgen. De rol van deze goeroe is misschien het meest opvallende kenmerk van een sekte. Maar wanneer is iemand een goeroe? Heilige mensen kunnen best goeroes zijn, maar zijn alle goeroes heiligen? Vragen als deze worden tijdens de lezing aan de orde gesteld. 

Academie Rolduc is een lezingencyclus van het Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een lezing over een actueel thema op het snijvlak van kerk, filosofie, samenleving, ethiek of cultuur. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per keer, ter plekke te voldoen. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur. Aanmelding vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com. Bekijk het volledige jaarprogramma op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc


Bedevaarten naar Banneux

Verstopt tussen de heuvels van de Belgische Ardennen ligt Banneux. Niet meer dan een gehucht. Maar sinds Maria hier 85 jaar geleden verscheen aan Mariette Beco wereldberoemd als bedevaartsoord. Caritas Banneux Bisdom Roermond biedt samen met het Huis voor de Pelgrim meerder keren per jaar dagtochten en meerdaagse bedevaarten naar Banneux. De meerdaagse triduüms zijn ook geschikt voor mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben.

Tijdens het verblijf in Banneux wordt een volledig verzorgd Nederlandstalig programma aangeboden, begeleid door eigen priesters en diakens. De bedevaarten naar Banneux vinden plaats van 1 – 5 juni en van 28 september – 2 oktober. De dagtochten zijn op 16 mei en 10 oktober. Bel voor meer informatie naar het Huis voor de Pelgrim: 043–3215715 of mail: banneux@huisvoordepelgrim.nl of kijk op www.huisvoordepelgrim.nl


Weekend voor gezinnen 

Twee keer per jaar organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond weekenden met een programma voor het hele gezin. Het eerstvolgende weekend is van 6 tot en met 8 april.

Tijdens de gezinsweekenden is er voor de ouders een inhoudelijk thema met een spreker en discussie, vaak over thema’s rond opvoeding en geloof. Voor kinderen en tieners is er een op hun leeftijd afgestemd eigen programma. De gezinsweekenden worden gehouden op een locatie waar het hele gezin kan blijven overnachten. Naast het inhoudelijk programma is er ook volop gelegenheid voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.huwelijkengezin.nl


Contactdag Kruisen en Kapellen in Sittard

Limburg is ondenkbaar zonder wegkruisen en veldkapellen. Enkele honderden mensen houden zich bezig met het onderhoud hiervan. Eén keer per jaar is er een contactdag voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor kruisen, kapellen en ander klein-religieus erfgoed. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 april in het Mariapark in Sittard. 

Deelnemers worden bijgepraat over de ontwikkelingen rond kruisen en kapellen. Stadsarchivaris Peer Boselie houdt een lezing over het religieus erfgoed in Sittard. Vervolgens is er een wandeling langs een aantal bijzondere religieuze monumenten in de stad, waaronder de oudste basiliek van Nederland, de Jezuïetenkapel en de bezinningstuin ‘Jardin d’Isabelle’. Iedereen met een warm hart voor kruisen en kapellen is van harte welkom. Deelname kost € 7,50. Aanmelden kan via skkl@bisdom-roermond.nl.


9 april: een uitgestelde Mariadag

Vraag trouwe kerkgangers wanneer het feest van Maria Boodschap wordt gevierd en ze roepen in koor: op 25 maart. Dat klopt, behalve als die dag in de Goede Week of het octaaf van Pasen valt. Dan schuift het Mariafeest op. Dat is dit jaar het geval. Daarom wordt Maria Boodschap gevierd op maandag 9 april. 

Dat is tevens een van de dagen waarop de landelijke gebedsactie voor vrede plaatsvindt. Op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt dit hele jaar tijdens Mariafeesten de rozenkrans gebeden voor vrede in de wereld. Maria Boodschap is de vierde dag dit jaar waarop dit gebeurt. Na 1 januari (Maria, Moeder van Goed), 2 februari (Maria Lichtmis) en 19 maart (Sint Jozef, bruidegom van Maria) is nu 9 april aan de beurt. De Kerk viert de dan de aankondiging van de geboorte Jezus, de vredebrenger. Een extra goede reden om op die dag voor de vrede te bidden.


Je moet het maar weten: Roepingenzondag

De zondag is een belangrijke dag in de kerk. Het is de rustdag én de dag waarop elke week de week verrijzenis van Christus wordt gevierd. Eigenlijk is het elke zondag een beetje Pasen. Het hele jaar door hebben alle zondagen een thema, dat afgeleid is van de lezingen uit het oude en het nieuwe testament. Soms wordt aan een zondag ook nog een extra thema meegegeven. Zo bestaat er een mediazondag, een missiezondag en ziekenzondag. Niet al die bijzondere thema’s worden in alle parochies even intensief benadrukt. Maar er is één thema dat voor elke parochie van belang is: Roepingenzondag. Deze vindt altijd plaats op de vierde zondag van Pasen, omdat op die dag het evangelie van de Goede Herder wordt gelezen. Elke parochie heeft zo’n goede herder nodig, nu en ook in de toekomst. Daarom bidden we op die dag om nieuwe roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dit jaar wordt Roepingenzondag gevierd op 22 april. 

…….. [ eventueel aanvullen met informatie over lokale activiteit rond Roepingenzondag] ….


Roepingenzondag – gesprekken en gebedsmiddag 

Op roepingenzondag, 22 april, is er ’s middags een speciale vesperviering om te bidden voor roepingen. Deze wordt voorafgegaan door een gebedsmiddag met geroepenen. Aan de middag werken diverse religieuze congregaties uit Limburg en de priesterstudenten van het Grootseminarie Rolduc mee. De vesperviering begint om 16.00 uur en wordt – in tegenstelling tot andere jaren niet in de kathedraal van Roermond maar – in de abdijkerk van Rolduc in Kerkrade gehouden. Hulpbisschop Everard de Jong gaat voor in de viering.

Daags ervoor, op zaterdag 21 april, wordt een bijeenkomst gehouden waarbij jongeren, die nadenken over de vraag of zij geroepen zijn, kunnen spreken met de hulpbisschop of de diocesaan administrator. Deze samenkomst vindt plaats in Roermond en wordt georganiseerd door het Roepingenplatform van het bisdom Ook hieraan verlenen diverse religieuze congregaties hun medewerking. Meer informatie hierover is te verkrijgen via m.rademaker@bisdom-roermond.nl


Pelgrimstocht door Bourgogne

Pater Mattie Jeukens uit Maastricht organiseert regelmatig pelgrimstochten naar bijzondere bedevaartsoorden. Vooral plekken die franciscaans geïnspireerd zijn, hebben zijn volle aandacht. Van 23 tot en met 30 april gaat pater Jeukens op pad naar Vézelay, dwars door de bossen van de Morvan in het groene hart van de Franse Bourgognestreek. De basiliek van Sainte Madeleine in Vézelay is al sinds de middeleeuwen een populair bedevaartsoord. Meer weten over deze bijzondere pelgrimstocht? Bel 06-51910217 of mail jmpp.jeukens@planet.nl.

 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt