Artikelen februari 2017

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download hier de WORD-versie van de berichten van februari >> 


Maria Lichtmis en Blasius

Op donderdag 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus. Officieel heet het feest ook de 'Opdracht van de Heer'. Het is moment waarop Jozef en Maria hun kindje volgens het oude joodse gebruik in de tempel aan God presenteren. 

Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'. In de katholieke kerk is het al eeuwen gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te houden en kaarsen te zegenen. De naam ‘Maria Lichtmis’ verwijst hiernaar. 

…..[eventueel aanvullen met lokale informatie: In onze parochiekerk wordt Maria Lichtmis als volgt gevierd]…….

Blasiuszegen
Zeker zo oud is ook het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en andere kwalen. De heilige Blasius was bisschop van Sebaste in Armenië. Volgens een legende kwam op een dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. Uit dit verhaal is in de 13eeeuw het gebruik van de Blasiuszegen tegen keelaandoeningen ontstaan.

De zegen op of rond 3 februari in veel Limburgse parochiekerken aan de gelovigen gegeven, niet als een wondermiddel, maar als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. De priester of diaken houdt dan twee gekruiste kaarsen voor de borst en rond de keel van de gelovige en spreekt het volgende gebed uit: 'Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle andere kwaad. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen'.

…..[eventueel aanvullen met lokale informatie: In onze parochiekerk wordt de Blasiuszegen uitgereikt op]…….


Academie Rolduc over orgaandonatie 

Is orgaandonatie een geschenk of een bedreiging? Die vraag staat vrijdag 3 februari centraal tijdens de bijeenkomst van Academie Rolduc. Moraaltheoloog Dr. Lambert Hendriks gaat dan in op de ethische vragen rond orgaandonatie. Zijn lezing is voor iedereen toegankelijk.

Door het grote tekort van orgaandonoren probeert de overheid geregeld nieuwe manieren te bedenken om het aantal registraties te vergroten. Recentelijk is zelfs een heel nieuw systeem voorgesteld, waarbij iedereen automatisch orgaandonor wordt, tenzij hij of zij er uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. 

Orgaandonatie heeft veel positieve kanten, maar kan ook vragen oproepen. Gaat het bijvoorbeeld niet voorbij aan de eerbied voor het lichaam en het leven? Mogen er financiële consequenties aan verbonden worden? Is het moreel aanvaardbaar om onderscheid te maken tussen wie in aanmerking komen voor orgaandonatie? Interessante vragen over de voors en tegens van orgaandonatie, die tijdens de bijeenkomst van 3 februari aan bod komen. 

Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over een breed scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en beginnen steeds om 19.00 uur. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617


25e Wereldziekendag
Lourdes in Limburg

Op 11 februari viert de Kerk het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Sinds 25 jaar is dit ook de dag waarop in de Kerk speciale aandacht aan de zieken wordt besteed. Ook op diverse plaatsen in Limburg zijn er op of rond 11 februari Lourdesfeesten.

Kerkrade
Een heel oude traditie is de Lourdesnoveen van Kerkrade-Chevremont. Deze wordt al bijna 70 jaar begin februari gehouden. Tijdens de noveen zijn er elke dag bijzondere vieringen. De noveen begint op 4 februari. Vanaf die datum is er elke dag tot en met 12 februari om 19.00 uur eucharistieviering in de parochiekerk van St. Petrus en Maria Tenhemelopneming aan de Nassaustraat 39 in Kerkrade. Vanaf 18.00 uur wordt de rozenkrans gebeden. Op zondag 5 februari is bisschop Frans Wiertz de hoofdcelebrant. Ook de andere dagen zijn er gastpredikanten. De noveen in Chevremont wordt op zondag 12 februari afgesloten door hulpbisschop Everard de Jong.

Maastricht
Een viering die dit jaar voor de tiende keer wordt gehouden, is de Lourdesviering met ziekenzegening in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes in de wijk Wittevrouwenveld in Maastricht. Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 11 februari om 15.00 uur plaats. Net als afgelopen jaren wordt aan de viering meegewerkt door de bekende Maastrichtse zangeres Beppy Kraft, die het Ave Maria zingt. Voorafgaand aan de mis trekt een lichtprocessie door de kerk. Bij de ingang van de kerk kunnen deelnemers hun persoonlijke schriftelijke intenties afgeven. Indien het weer het toelaat is er eveneens op 11 februari ’s avonds om 18.00 uur een korte plechtigheid bij de Lourdesgrot op de Sint-Pietersberg in Maastricht. Dit is een van de oudste Lourdesgrotten van Nederland. 

Klein-Lourdes
In Noord-Limburg staat Tienray bekend als Klein-Lourdes. In de parochiekerk staat al grote Lourdesgrot. Op zaterdag 11 februari wordt hier om 17.30 uur de rozenkrans gebeden. Om  18.00 uur is er een gezongen heilige mis en aansluitend wordt een lichtprocessie gehouden. Verder is de kerk overdag geopend vanaf 10.00 uur t/m 16.00 uur en vanaf 18.00 uur weer tot na de processie.

Op bedevaart
Wilt u het echte Lourdes een bezoeken? In Limburg bestaat een organisatie die regelmatig reizen naar deze en andere bedevaartsoorden organiseert. Kijk voor meer informatie op www.huisvoordepelgrim.nlof bel voor meer informatie (043) 3215715.


Enkele teksten bij carnaval

Carnaval

Carnaval kun je alleen

samen met anderen vieren.

We verkleden ons,

omdat we het zelf leuk vinden.

En omdat we graag anderen

aan het lachen maken.

Maar de hossende massa

mag geen masker zijn,

waaronder de één lacht

en een ander huilt.

George Pompidou


Goede zin is een kledingstuk dat je in elk gezelschap kunt dragen. 


De clown

Een clown is steeds

weer een symbool

van vrolijkheid.

 

Met zijn bonte kleuren

schildert hij

op elk gezicht

een brede lach

en laat hij

alle pijn vergeten.

 

Als het goed is,

draagt elke christen

iets van een clown

in zich,

omdat hij

een bron van vreugde is.


Carolushuis

Op zoek naar een Bijbel? Een gebedenboek? Of een rozenkrans? Het Carolushuis biedt wat u zoekt. Bij de verzendboekhandel en webshop van het bisdom Roermond kunt u kiezen uit een ruim aanbod aan religieuze literatuur en devotionalia. Ook kinderbijbels, catechetische stripboeken of andere cadeautjes voor de eerste heilige communie. Makkelijk van thuis uit te bestellen. Kijk op www.carolushuis.nlof bel 0475-368825. 


Vormelingen welkom op Christoffeldag

Voor alle kinderen in Limburg die dit schooljaar het vormsel doen, wordt op zaterdag 13 mei een gezamenlijke dag gehouden: de Christoffeldag. Vanuit allerlei parochies en scholen komen er dan vormelingen naar Roermond voor een gezellige dag met muziek, spellen, beweging, catechese en een bezoek aan bisschop Wiertz. 

De bisschop woont in Roermond en tijdens de Christoffeldag ontvangt hij alle vormelingen bij hem thuis. Hij dan wat een bisschop is en doet. Ook legt hij uit wat de speciale relatie tussen een bisschop en het sacrament van het vormsel is. 

Alle vormelingen uit onze parochies zijn ook van harte welkom om mee te gaan naar de Christoffeldag. Meer informatie over het programma is te vinden op : www.christoffeldag.nl Aanmelden kan tot 1 mei.

[…….. eventueel aanvullen met lokale informatie over centrale aanmelding etc……..]
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt