Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

 

 

Parochiebladartikelen januari 2019

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail

Download hier de WORD-versie van de berichten >>


‘Geen vrede zonder vertrouwen’

“De politiek moet ten dienste staan van de vrede.” Dat is de centrale oproep van paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Vrede. Deze wordt elk jaar op Nieuwjaarsdag gehouden. Paus Franciscus schrijft dan – net als zijn voorgangers – een boodschap, waarin hij het thema vrede centraal stelt.

Dit jaar onderstreept hij daarin de noodzaak dat politiek en politici in dienst moeten staan van de vrede. "Iedere burger draagt politieke verantwoordelijkheid,” aldus de paus, “maar zeker zij die het mandaat hebben gekregen om hun land te besturen en mensen te beschermen.”

Volgens de paus kan er geen vrede zijn zonder wederzijds vertrouwen. De eerste voorwaarde daarvoor is respect voor een gegeven woord. Politieke betrokkenheid noemt hij een van de hoogste vormen van liefdadigheid als die gericht is op een oprechte zorg voor de toekomst van het leven en van de planeet en de zorg voor mensen.


Kerkbalans: Geef om je kerk?

Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. De parochie krijgt geen subsidie. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochie kan blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

….[aanvullen met lokale informatie over rekeningnummer, contactpersoon, etc]………..

 

Noot voor de redactie:

Op bijgaande link kunt u onder meer afbeeldingen en voorbeeldadvertenties van Kerkbalans voor parochiebladen in diverse varianten downloaden: https://kerkbalans.nl/downloads/


 

Op vrijdag 4 januari in Roermond
Afscheid van ‘vicaris’ Schnackers tijdens Nieuwjaarsreceptie

De Nieuwjaarsreceptie van het bisdom vindt dit jaar op een andere dag en een andere locatie plaats dan gebruikelijk! Op vrijdag 4 januari is er om 15.30 uur in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat 100 in Roermond een vesperviering bij gelegenheid van het afscheid van Mgr. dr. Hub Schnackers. Aansluitend begint rond 16.15 uur de Nieuwjaarsreceptie. Mgr. Schnackers heeft afgelopen jaar als diocesaan administrator het bisdom Roermond bestuurd. Daarvóór was hij vier jaar bisschoppelijk vicaris en vervolgens 19 jaar vicaris–generaal. De Nieuwsreceptie wordt hem tevens als afscheidsreceptie aangeboden.

Al bij het afscheid van emeritus-bisschop Frans Wiertz, eind vorig jaar, heeft Mgr. Schnackers te kennen gegeven zelf ook te willen terugtreden op het moment dat er een nieuwe bisschop aantreedt. Met ingang van 31 december legt Mgr. Schnackers zijn taken bij het bisdom neer. Hij blijft pastoor van de H. Martinusparochie in Vlodrop. Het bisdom wil dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Allen die de afgelopen 24 jaar met Mgr. Schnackers hebben samengewerkt, zijn van harte uitgenodigd om hem op 4 januair de hand te komen schudden.


WJD-weekend op Ameland

In januari vinden de katholieke Wereldjongerendagen plaats in Panama. Vanuit Nederland nemen daaraan zo’n honderd jongeren deel. Voor veel anderen is dit echter geen optie, omdat de reis midden in het schooljaar valt en mogelijk ook te duur is.  Voor wie de WJD toch niet missen wil, is er een alternatief: WJD@Home op Ameland.

Van 25 tot en met 27 januari wordt er een parallelweekend gehouden voor alle thuisblijvers. Op vrijdag 25 januari vertrekt om 18.00 uur de boot vanaf Holwerd naar Ameland. Op zondag 27 januari om 17.00 vaart de boot weer terug. Deelname kost € 75. Het weekend is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Download de flyer voor meer informatie


Vormelingendag op 18 mei

De Christoffeldag voor vormelingen vindt dit seizoen plaats op zaterdag 18 mei. Alle kinderen in Limburg die dit schooljaar het sacrament van het vormsel ontvangen zijn dan van harte welkom in Roermond voor een dag vol sport, spel en korte bezinningsmomenten.

Het thema van de Christoffeldag luidt dit jaar ‘Teamspirit’. Bijzonder is dat de vormelingen dit jaar voor de eerste keer bij de nieuwe bisschop Mgr. Smeets te gast zullen zijn. Deelname kost € 7,50 per vormeling.  Aanmelden kan tot 8 mei 2019 via: www.christoffeldag.nl


Dag van het jodendom

Elk jaar in januari houdt de katholieke kerk in Nederland een ‘Dag van het Jodendom’. Het thema van de dag luidt dit jaar “Lernen”. Het woord ‘lernen’ betekent in het Nederlands ‘leren’. In de Joodse betekenis is lernen een heilige bezigheid om de bijbel en de traditie van het Jodendom beter te leren begrijpen.

De Dag van het Jodendom wil kennis over het jodendom onder christenen bevorderen. Tevens wil dit initiatief het contact tussen joden en christenen stimuleren. Limburg kent een actieve werkgroep Katholieke Kerk en Jodendom. Deze organiseert diverse keren per jaar lezingen bijeenkomsten.


Academie Rolduc over onbaatzuchtigheid

Hoe onbaatzuchtig zijn wij mensen? Hebben we echt wel eens iets belangeloos voor een ander over? Of speelt stiekem altijd een vorm van eigenbelang mee? Die vragen staan centraal tijdens de lezing van Academie Rolduc over ‘onbaatzuchtigheid in de gedragseconomie’.

Onderzoekster Dr. Drs. Marjolein Harmsen-van Hout doet aan de universiteit van Aken onderzoek naar altruïsme. Tijdens de lezing voor Academie Rolduc vertelt zij over haar onderzoek en de factoren die mensen meer of minder onbaatzuchtig maken. Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre dit in lijn is of juist haaks staat op het christendom.

Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit seizoen voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur.

Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com   


Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen

'Recht voor ogen’ is deze keer het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema sluit aan bij de oproep om ‘recht te zoeken’ die in het Bijbelboek Deuteronomium (16, 10 -20) te vinden is.

Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht kan zorgen voor verdeeldheid. Terwijl de Indonesische samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid. In die week proberen we als gelovigen van verschillende christelijke kerken een stapje dichter bij elkaar te komen. 

De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium – “Zoek het recht en niets dan het recht” – spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De tekst volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” Deze opdracht geldt ook voor ons. Laten we niemand uitsluiten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden. Dat mogen we elke dag voor ogen houden.


Je moet het maar weten: Maria op zaterdag

De katholieke kerk kent heel wat feesten en ‘heiligendagen’. Maria spant daarbij de kroon. Waar de meeste heiligen het met één feestdag moeten doen en sommige belangrijke met twee, staan er voor Maria een heleboel feesten en gedachtenissen op de kerkelijke kalender.

Vreemd genoeg is de meest gevierde daarvan bij de meeste mensen het onbekendst. Dat komt misschien wel door die wat vreemde naam: ‘Maria op zaterdag’. Alsof je op woensdag of vrijdag niet tot Maria zou mogen bidden? Maar dat is niet de betekenis van deze gedachtenis. Waar het om gaat, is dat de zaterdag speciaal aan Maria gewijd is. Dit komt voort uit een heel oude traditie, die aan het einde van de achtste eeuw in enkele kloosters is ontstaan en al snel in heel Europa werd overgenomen.

De zaterdag als speciale Mariadag groeide in de loop van de middeleeuwen uit tot een gebruikelijke traditie in kloosters. In de 16e eeuw werd deze gewoonte in het Romeins missaal ingevoerd. In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft het Tweede Vaticaans Concilie de traditie als het ware opgepoetst en meer zaterdagen aangewezen, waarop de gedachtenis van Maria kan worden gevierd. Als er bijvoorbeeld geen andere feestdagen op die dag vallen.  

Waarom Maria nu uitgerekend de zaterdag als een eigen dag heeft gekregen, is niet bekend. Tegenwoordig wordt het vooral gezien als voorbereiding op de zondag, waarop elke week de verrijzenis van Christus wordt gevierd. We mogen dan met eerbied naar Maria kijken, die als enige van alle leerlingen op de Stille Zaterdag waakzaam wachtte op de verrijzenis van Christus.