Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladartikelen maart 2019

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail  

Download hier de WORD-versie van de berichten

 Bij Carnaval: vreugde en zin voor humor

Een slecht humeur is geen teken van heiligheid: zet alle zorgen van je af. Wat wij van de Heer ontvangen om het rijkelijk te genieten, is zo veel dat droefenis soms verbonden is met ondankbaarheid, met zodanig in zichzelf opgesloten zijn dat men niet in staat is de gaven van God te erkennen. 

Paus Franciscus 
Gaudete et exsultate (126)


Bij Aswoensdag en de 40-dagentijd

Heer, 
wek in ons 
de honger naar uw woord,
en doe ons leven 
van al wat voortkomt 
uit uw mond.

Laat onze liefde 
zich niet beperken 
tot bijzondere gelegenheden;
geef dat wij haar ook beoefenen 
in het leven van elke dag.

Help ons afstand doen 
van wat wij teveel hebben, 
om onze medemens in 
nood te kunnen bijstaan.

Geef dat wij 
het sterven van uw Zoon 
meedragen in ons lichaam;
in Zijn lichaam 
hebt Gij ons 
ten leven gewekt.

Uit: Getijdengebed van Aswoensdag


Je moet het maar weten? 
Waarom Carnaval dit jaar zo laat valt 

Grote kans dat dit jaar tijdens de carnavalsoptocht de lente al voorzichtig merkbaar is. Het hoeft niet, maart kan z’n staart roeren. Maar de kans op een zonnige carnaval is in maart groter dan in februari. Hoe kan het nu dat carnaval dit jaar zo laat valt? Sterker nog: alle feesten vallen dit jaar heel laat: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Toeval of zit er meer achter?

De feesten in het voorjaar hebben allemaal met elkaar te maken. Centraal hierin staat Pasen. Het feest van de Verrijzenis van de Heer wordt elk jaar gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in het voorjaar. Dat kan per jaar verschillend zijn. Daarom valt Pasen elk jaar op een andere datum. Zes weken vóór Pasen begint op Aswoensdag de 40-dagentijd. Aan de vooravond van de Vasten vindt de Vastenavond of op z’n Limburgs Vastelaovend plaats. 

Omdat Pasen dit jaar pas op 20 april valt, vieren we Carnaval in maart. Maar het gaat nog verder: veertig dagen ná Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later, op de vijftigste dag, vieren we Pinksteren. De week na Pinksteren is het feest van de Drie-Eenheid vastgesteld. Later is daar op de tweede donderdag na Pinksteren Sacramentsdag aan toegevoegd. Op de derde vrijdag na Pinksteren val het feest van het hoogfeest van het Heilig Hart. De datum van Pasen bepaalt dus het hele ritme van het voorjaar.  


Vastenactie: Water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. 

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen. 

Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen projecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië, die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!  Doe mee. Steun het Vastenactieproject van onze parochie

…………[ aanvullen met lokale informatie over Vastenactie]……………….


Ontmoetingsdagen voor vrouwen 

‘Levenseind een levenskracht’ luidt deze keer het thema van de ontmoetingsdagen voor vrouwen die de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis elk jaar in de 40-dagentijd aanbiedt. Ieder mens krijgt vroeg of laat te maken met vragen rond het levenseinde en een zinvolle invulling van wat wel ‘de herfst van het leven’ wordt genoemd. Voor vrouwen geldt dit nog meer dan voor mannen, omdat vrouwen doorgaans ouder worden dan mannen en ook vaker alleen achterblijven. 

Hierover gaan deze keer de ontmoetingsdagen, die plaatsvinden op 26 en 28 maart (beide dagen hetzelfde programma) vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur bij het bisdom aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. Aanmelden voor één van de twee dagen (niet allebei) kan via www.schrijnenhuis.nl/actueel 


22 – 24 maart Gezinsweekend over wereldwijde kerk

‘(Wereldwijd) één in Christus’ Kerk’. Da is het thema van het voorjaarsweekend voor gezinnen, dat van 22 tot en met 24 maart in Steyl wordt gehouden. Christenen over de hele wereld maken deel uit van dezelfde kerk, hebben dezelfde missie. Wat hebben christenen voor hun geloof over en wat kunnen wij voor christenen in andere landen betekenen? Hoe kan de wereldkerk ons bemoedigen?

Sprekers zijn hulpbisschop Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht, oud-vicaris Joris Schröder van het bisdom Den Bosch en CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert uit Sittard. 
Op zaterdag 23 maart is er ook ontmoeting met bisschop Harrie Smeets. 

Het gezinsweekend is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. Het weekend is bedoeld voor katholieke gezinnen. Op het programma staan inleidingen en gesprekken voor de ouders rondom geloof en opvoeding. Voor de kinderen t/m 17 jaar zijn er aparte programma’s per leeftijdsgroep.  Het gezinsweekend vindt plaats van 22 tot en met 24 maart in het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest in Steyl. Deelname kost € 200 per gezin. Aanmelden kan via www.huwelijkengezin.nl