Artikelen mei 2017

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Downlaod hier de WORD-versie van de berichten van mei >>


Bij de Mariamaand

Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.

Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.

En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.

 


13 mei: Landelijke Fatimadag Maastricht

Op zaterdag 13 mei is het 100 jaar geleden dat Maria de eerste keer verscheen aan drie herderskinderen in Fatima (Portugal). In totaal zouden er zes verschijningen plaatsvinden. Steeds op de 13evan de daaropvolgende maand. Tijdens de verschijningen openbaarde Maria drie geheimen aan de kinderen. Ook vroeg ze om boete te doen en de rozenkrans te bidden.

De geheimen hadden betrekking op grote gebeurtenissen in de 20eeeuw, zoals de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de revolutie in Rusland. Het derde geheim is lang onbekend gebleven. Pas in 2000 bevestigde het Vaticaan dat deze over een aanslag op de paus ging. In 1981 werd paus Johannes Paulus II op 13 mei op het Sint-Pietersplein neergeschoten. De kogel is later verwerkt in de kroon van het Mariabeeld van Fatima.

Om de 100everjaardag van de gebeurtenissen in Fatima te herdenken wordt op zaterdag 13 mei in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht een landelijke viering gehouden. Alle Nederlandse bisschoppen komen dan naar Maastricht om de bisdommen in Nederland gezamenlijk aan het Onbevlekt Hart van Maria toe te wijden. De bisschoppen doen dat in het gelovige besef dat Maria ons bij Christus brengt. Ook wordt een gebedsprentje uitgegeven dat via alle kerken wordt verspreid.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om aan de vesperviering deel te nemen. De vindt plaats op 13 mei om 15.00 uur in de ‘Slevrouw’ in Maastricht.

 


Je moet het maar weten: Waarom mei de Mariamaand is?

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedvrouw’.

De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn). In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei passen perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als hemelse moeder vereerd wordt.

In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.

 


375 Jaar Kevelaer

De meest Nederlandse bedevaartplaats van Duitsland viert feest. Het is dit jaar 375 jaar geleden dat de marskramer Hendrick Busman op weg van Geldern naar Kleef een stem hoorde, die hem de opdracht gaf om een kapelletje te bouwen. Niet lang daarna werden er onverklaarbare genezingen gemeld. Dat was het begin van Kevelaer als bedevaartplaats.

De regio hoorde indertijd tot het bisdom Roermond. Daarom werd op last van de toenmalige vicaris-generaal van Roermond in Venlo een synode gehouden om de gebeurtenissen in Kevelaer te onderzoeken. En ze werden als authentiek beoordeeld. Vanaf dat moment mocht het stadje zich officieel als bedevaartsoord presenteren.

Direct kwamen er ook vanuit wat nu Limburg is bedevaarten op gang. Sommige van die tradities bestaan nog. In andere plaatsen zijn recentere bedevaarten naar Kevalaer ontstaan. Dit jaar zijn er tal van activiteiten om het bijzondere jubileum te herdenken. Meer daarover is te vinden op www.wallfahrt-kevelaer.de

[…Eventueel aan vullen met ….] Vanuit onze parochie gaan we dit jaar op ….. [datum] …. op bedevaart naar Kevelaer. Aanmelden kan via………

 


Lezing over Joodse gebeden

Het gebed speelt een belangrijke rol in het joodse geloof. De Joden kennen een aantal vaste dagelijkse gebeden, maar ook speciale gebeden voor de sabbath en voor feestdagen. Veel van deze teksten zijn al duizenden jaren oud. Net als de traditie om daarbij gebedsriemen en -mantels te gebruiken.

Over de drie voornaamste gebeden in het jodendom houdt Jochanan Belinfante woensdag 3 mei een lezing. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom van het bisdom Roermond. De lezing vindt plaats bij het bisdom aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. De middag begint om 14.00 uur en duur tot circa 17.00 uur. Geïnteresseerden worden verzocht zich vooraf aan te meden via: m.rademaker@bisdom-roermond.nlonder vermelding van naam, adres en aantal personen of via telefoonnummer 0475-386892.

 


Roepingenzondag: God heeft jóu voor ogen!

Moderne computerspellen bieden de mogelijkheid om in een virtuele wereld te kijken. Met een realitybril op kun je de werkelijkheid om je heen met andere ogen zien. Wie door zo’n bril kijkt, ziet dingen die anderen niet zien. Zo is het ook met het geloof. Veel mensen zien God niet, maar wie door een gelovige bril wil kijken, ziet dat Hij voortdurend met ons bezig is.

God ziet jóu ook. Het is geen virtueel spel, maar realiteit. Hij heeft jóu voor ogen. Hij doet ook een appel op ieder van ons om Zijn werk in de wereld voort te zetten. Met gebed of door concreet de handen uit de mouwen te steken. Niet als spel, maar reëel.  

Dat is ook het thema van de Wereldgebedsdag voor Roepingen, die dit jaar op zondag 7 mei wordt gehouden. In alle kerken wordt dan speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Ook in Limburg hebben we behoefte aan jonge mensen die zich door God gezien en geroepen weten. In onze parochiekerk besteden we op zaterdag 6 en zondag 7 mei speciale aandacht aan het thema roepingen. Tevens is er dan een extra collectie ten behoeve van de priesteropleiding van ons bisdom.

 


Roepingenvespers met bisschop

Op roepingenzondag 7 mei is er ’s middags in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een speciale vesperviering om te bidden voor roepingen. Hieraan werken diverse religieuze congregaties uit Limburg en de priesterstudenten van het Grootseminarie Rolduc mee. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot eucharistische aanbidding met gebed en muziek. Om 16.00 uur begint de versperviering met bisschop Frans Wiertz, waarin speciaal wordt gebeden om roepingen.

 


Academie Rolduc op vrijdag 12 mei: Spiritueel leven, hoe doe je dat?

Spiritualiteit is een van de nieuwe modewoorden. Veel mensen verdiepen zich in spiritualiteit of willen spirituele ervaringen opdoen. Maar wat is spiritualiteit? En hoe leef je spiritueel? Daarover gaat het op vrijdag 12 mei, tijdens de laatste bijeenkomst van Academie Rolduc van dit seizoen.

Godsdienstwetenschapper en docent wereldreligies Dr. Helene Etminan gaat in op wat spiritualiteit is en hoe het een wending in iemands leven kan betekenen. Spiritueel leven verplaatst de focus van buiten naar binnen: Wat heb ik werkelijk nodig, waar verlangt mijn ziel ten diepste naar? Wat moet ik veranderen om tijd voor gebed en stilte te hebben? Hoe dichter wij met onze leefwijze bij ons eigenlijke verlangen uitkomen, des te minder hebben wij nodig.

Niet langer is dan het snelle fast-food-geluk ons schrale doel, maar diepe innerlijke rust en tevredenheid. Op weg naar God ontdekken wij dat ons eigen ik dé belangrijkste tegenspeler is. Het Ik met zijn vele wensen en behoeftes die vervolgens onze agenda vullen. Alle godsdiensten steunen mensen erin dit hoge doel na te streven, maar: Spiritueel leven – hoe doe je dat en waar kun je beginnen?

De lezing op vrijdag 12 mis voor iedereen toegankelijk. Entree: vijf euro. Locatie: Abdij Rolduc in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617
 


Op bedevaart naar Sint Gerardus in Italië

Een echte volksheilige. Zo mag Gerardus Majella wel worden genoemd. Heel wat parochies, scholen en verenigingen dragen zijn naam. In Limburg kennen we hem natuurlijk ook vanuit Wittem, waar elk jaar duizenden kaarsen bij zijn beeld wordt opgestoken.

Voor wie Gerardus beter wil leren kennen, vindt rond zijn feestdag in oktober een bedevaart naar zijn geboorteplaats in Zuid-Italië plaats. Het Huis voor de Pelgrim in Maastricht heeft samen met de paters Redemptoristen uit Wittem een rondreis samengesteld, langs plaatsen die een rol hebben gespeeld in het leven van Sint Gerardus.

Deelnemers aan de bedevaart gaan hem als het ware thuis opzoeken. De rondreis voert door streken als Campanië, Apulië en Basiliacata: een prachtige regio in Zuid-Italië, waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. De 7-daagse rondreis vindt plaats van 13 tot en met 19 oktober. Uiteraard wordt het feest van Gerardus (16 oktober) in het Gerardusheiligdom in Materdomini gevierd. Interesse om mee te gaan? Kijk dan op de website www.huisvoordepelgrim.nlonder het kopje ‘Land van Gerardus’ of bel 043-3215715. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt