Artikelen mei 2018

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download hier de WORD-versie van de berichten >>
 Maria, Moeder van alle mensen

Met namen eeuwenlang bekleed,
gehuldigd langs de wegen,
in wisseling van hoop en leed
en wat gij van ons allen weet,
gesproken of verzwegen.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Gij ziet de wereld in haar baan,
de wisselvalligheden,
van winnen en van ondergaan,
het leed elkander aangedaan
de oude droom van vrede.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Gij zijt de Moeder van altijd,
ons mateloos genegen,
een nieuwe naam voor tederheid
en voor wie aan de wereld lijdt
een teken en een zegen.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Jan Veulemans
Uit: Vieren met Maria, Abdij van Berne, Heeswijk


Zuster Clara Fey van ‘Simpelveld’ wordt zalig verklaard

Ze komt eigenlijk uit Aken, maar een groot deel van haar leven woonde en werkte zuster Clara Fey in Simpelveld. Van daaruit bouwde ze haar congregatie, de ‘Zusters van het Arme Kind Jezus’, uit tot een beweging die actief is in twaalf landen op drie continenten. Op zaterdag 5 mei wordt Moeder Clara Fey zaligverklaard. Dit gebeurt tijdens een grote plechtigheid in Dom in Aken door kardinaal Angelo Amato s.d.b., die hiervoor speciaal uit Rome overkomt. 

Wie is Clara Fey?
Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren in een redelijk welgestelde familie. Omdat haar vader een textielfabriek had, was Clara al vroeg vertrouwd met het leven van arbeiders. Tijdens haar opvoeding was er veel aandacht voor geloof en naastenliefde. Als 11-jarige droomde Clara dat ze in Aken over straat liep en een haveloos gekleed kind tegenkwam dat zei: ”Ik ben het Arme Kind Jezus en ik heb nog veel arme broers en zussen in deze stad.” 

Inzet voor kinderen
Tijdens de Industriële Revolutie in het midden van 19e eeuw was er ook in veel fabrieken in Aken sprake van kinderarbeid. Clara trok zich het lot van deze kinderen aan. In 1844 richtte zij de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus op. De zusters richtten kindertehuizen en scholen op. Door de antireligieuze ‘Kulturkampf’ moesten Clara en haar medezusters in 1878 Duitsland verlaten. Ze vestigden zich vlak over de Nederlandse grens in Simpelveld. Van daaruit heeft de congregatie zich verspreid. 

Clara Fey overleed op 8 mei 1894 in Simpelveld, waar ze ook werd begraven. Het generalaat van de congregatie bleef tot 2012 in Simpelveld. Toen verhuisden de zusters na bijna 120 jaar terug naar Aken. Clara Fey werd tijdelijk herbegraven in de Dom. In het kader van de zaligverklaring worden haar relieken overgebracht naar de kapel van de zusters in Aken.


Vieringen zaligverklaring op 5, 6 en 8 mei

De zaligverklaring van Clara Fey vindt plaats op zaterdag 5 mei. Om 10.00 uur is er dan een plechtige eucharistieviering in de Dom in Aken. Op de Katschof – het plein naast de Dom – worden grote schermen geplaatst, waarop de viering ook te volgen is. De zaligverklaring wordt tijdens deze mis uitgesproken door kardinaal Angelo Amato, de prefect van de Congregatie voor Zalig- en heiligverklaringen. Dat is zeg maar het bureau van het Vaticaan dat zich met zalig- en heiligverklaringen bezighoudt. 

Op die zaterdagmiddag is er tussen 14.00 uur en 17.00 uur de mogelijkheid om de relieken van Clara Fey te vereren. Op zondag 6 mei is er – eveneens om 10.00 uur – een dankviering in de Dom. Op dinsdag 8 mei is er om 10.30 uur in de H.-Remigiuskerk in Simpelveld een dankviering. Hoofdcelebrant is dan hulpbisschop Everard de Jong. Aansluitend is er een ontvangst in de tuin van Huize Loreto, het voormalige klooster van de zusters in Simpelveld.


Prentje Clara Fey

In het kader van de zaligverklaring van zuster Clara Fey heeft het bisdom Roermond een gebedsprentje uitgebracht. Belangstellenden vinden deze in onze kerk. De prentjes zijn eventueel ook te bestellen via info@bisdom-roermond.nl.


Activiteiten rond Clara Fey in Limburg 

De zaligverklaring van Clara Fey op 5 mei vindt weliswaar in Aken plaats, maar omdat zij een groot deel van haar leven in Limburg heeft gewoond en gewerkt zijn er ook in ons bisdom diverse activiteiten. Een kleine greep hieruit.

8 mei: Dankviering in de H.-Remigiuskerk in Simpelveld (10.30 uur)
9 juni: Internationaal symposium ‘Clara Fey in historisch perspectief’ in Simpelveld
17 juni: Musical ‘Clara’s droom’ in theater De Klimboom, Simpelveld (15.00 uur)

Meer informatie is te vinden op www.bisdom-roermond.nl/clarafeyof www.deschatvansimpelveld.nlen www.clara-fey.de


Dag voor misdienaars en kinderkoren in Maastricht

Op zaterdag 19 mei zijn alle misdienaars en acolieten en alle leden van kinderkoren uit heel Limburg welkom in Maastricht. De jaarlijkse Misdienaars- en kinderkorendag staat dan helemaal in het teken van de Heiligdomsvaart, het grote zevenjaarlijkse religieus-culturele evenement dat in mei in Maastricht wordt gehouden. Het wordt een gezellige dag met leuke activiteiten. Het is een ontmoetingsdag en tegelijk een ‘dankjewel’ voor alle kinderen en jongeren die zich als misdienaar of lid van een kinderkoor voor de kerk inzetten. Ook de misdienaars/acolieten uit onze parochie nemen hieraan deel. 

Wil je ook misdienaar worden? Kom dan een keer langs of ga mee naar de misdienaarsdag in Maastricht. Kosten voor deelnemers € 9,50 en voor begeleiders € 4,50 (inclusief lunch).

Aanmelden voor de Misdienaars/kinderkorendag kan bij Katja Tijssens via fam.tijssens@home.nl of 06-11013714. Of download de flyer op www.bisdom-roermond.nl/jongeren.


Een nieuw Mariafeest op 2ePinksterdag

Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op de kerkelijke kalender bij komen. Maar dit voorjaar heeft paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest moet komen: Tweede Pinksterdag is voortaan het feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’.

Die titel voor Maria bestaat al veel langer, maar er was nog geen speciale dag voor. Tweede Pinksterdag is een heel logisch moment om dit te vieren. Met Pinksteren vieren we namelijk dat de apostelen de kracht van de Heilige Geest krijgen en de wereld intrekken om het evangelie te verkondigen. 

Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná de verrijzenis van Jezus was Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: “Zie daar uw moeder.” En tegen Maria ze hij: “Zie daar uw zoon.” Vanaf dat moment was Maria als een moeder voor de leerlingen van Jezus en daarmee is ze ook de Moeder van de Kerk geworden. 

Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer.


Heiligdomsvaart in Maastricht 

Dit jaar vindt in Maastricht weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 24 mei tot en met 3 juni staat de Limburgse hoofdstad in het teken van dit religieuze en culturele feest. De Heiligdomsvaart is een bedevaart naar het graf van Sint Servaas, de eerste verkondiger van het geloof in het huidige Nederland. Tegelijkertijd is de Heiligdomsvaart ook een groot cultureel feest. Er zijn tal van vieringen, processies, evenementen, exposities, concerten en voorstellingen. 

Hoogtepunt van de Heiligdomsvaart zijn de twee ommegangen op 27 mei en 3 juni. De relieken van Sint Servaas en de andere devoties van Maastricht worden dan in een processie annex historische stoet door de stad rondgedragen. Het thema van de Heiligdomsvaart is dit jaar ‘Doe goed en zie niet om’. 

Het uitgebreide programma van de Heiligdomsvaart is te vinden op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl


Mis Heiligdomsvaart live op televisie

Op zondag 27 mei is er in de Sint-Servaasbasiliek een pontificale eucharistieviering met bijna alle Nederlandse bisschoppen. Deze mis wordt door de KRO live op televisie uitgezonden. De mis begint om 10.15 uur en is te zien via NPO2.


Tribunekaartjes Heiligdomsvaart te koop

Tijdens de twee grote ommegangen van de Heiligdomsvaart staan er ook tribunes langs de route. Kaarten voor deze tribune zijn voor 10 euro per stuk te koop via de Uitbalie van het Theater aan het Vrijthof in Maastricht en via Maastricht Marketing (de voormalige VVV). De kaarten kunnen ook via de website van de twee instellingen worden besteld.

Bij de Ommegang op 27 mei staat er alleen een tribune op het Vrijthof die voorziet in tweeduizend plaatsen. Bij de tweede grote stoet met reliekentoning op 3 juni staat er ook nog een tribune aan de Sint-Pieterstraat ter hoogte van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Deze biedt plaats aan nog eens vijfhonderd personen. De tribunes openen beide dagen om 13.00 uur. Paraplus zijn niet toegestaan. Voorzitter Joseph Goumans van de organisatie: “Met deze tribunes bieden we onze bezoekers wat extra service. Zo hopen we dat zoveel mogelijk mensen de Ommegangen kunnen meebeleven, ook als ze niet langdurig kunnen staan.” 

Meer informatie: www.heiligdomsvaartmaastricht.nl


Boek ‘Servaas Achterna’  

In het kader van de Heiligdomsvaart hebben de journaliste Jasmijn Mulkens en de priester Eugène Dassen een roman geschreven over een student die op zoek gaat naar sporen van Sint Servaas. Deze ‘Vöas’ vraagt zich af wie Sint Servaas was en wat hij voor mensen in verschillende tijden en culturen heeft betekend? 

Vöas komt op zijn zoektocht in Frankrijk, Duitsland en Italië. Overal ontmoet hij mensen die werden geraakt door Sint-Servaas. Tijdens de tocht stuit hij op zijn eigen familiegeschiedenis en krijgt de boodschap van Sint-Servaas een persoonlijke betekenis. Väös vindt meer dan alleen antwoorden op zijn onderzoeksvraag. 

Het boek verschenen bij uitgeverij TIC in Maastricht en in de boekhandel te koop voor € 19,95. ISBN: 978-94-91561-94-8


Heiligdomsvaart: Limburgdag op 31 mei 

Donderdag 31 mei – Sacramentsdag – is tijdens de Heiligdomsvaart in Maastricht de zogeheten ‘Limburgdag’. Vanuit allerlei Limburgse parochies komen er dan groepen pelgrims naar Maastricht. Ook vanuit onze parochies nemen we hieraan deel.

…..[ aanvullen met lokale informatie over aanmelden, kosten, etc]…..

Het programma in Maastricht ziet er als volgt uit: om 10.30 uur is er een plechtige mis in de Sint-Servaasbasiliek met diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers en alle aanwezige priesters en diakens. Aansluitend is er gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijke lunch. ’s Middags zijn er diverse activiteiten zoals een rondleiding door Sint-Servaasbasiliek, een stadswandeling langs Heilige Huisjes, deelname aan workshops in het kader van de eveneens op deze dag te houden Dag van de Kerkmuziek, bezoek aan een tentoonstelling of een Mariaviering in de O.-L.-Vrouwebasiliek. De Limburgdag wordt afgesloten met het bidden bij de reliekschrijn van Sint Servaas.


Doe goed en zie niet om

“Goed doen zonder te verwachten dat je er iets voor terugkrijgt. Dat heeft de Vader met ons gedaan en wij moeten hetzelfde doen. Doe het goede en voorwaarts.” Die woorden van paus Franciscus hebben de Heiligdomsvaart in Maastricht geïnspireerd om dit jaar als thema te kiezen ‘Doe goed en zie niet om’. 

Eigenlijk is het een uitspraak die al veel ouder is en teruggaat op Jezus zelf. In het evangelie komt de zin “Doe goed en zie niet om,” niet letterlijk voor. Maar Jezus heeft wel gezegd: “Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. (Lucas 9, 62).”

De betekenis van die woorden is precies wat paus Franciscus ons voorhoudt; wie steeds maar complimentjes verwacht voor wat hij doet, is niet bezig om zich voor anderen in te zetten, maar vooral om zichzelf erg goed te vinden. Dat is het tegenovergestelde van wat Jezus van ons vraagt. Hij roept ons op om onze naaste lief te hebben en op te komen voor de armen en de zwakkeren. Niet omdat dit zo geweldig van ons is, maar omdat de ander het nodig heeft en wij met onze inzet het verschil voor hem of haar kunnen maken.  

Het thema van de Heiligdomsvaart 2018 roept ons op om elke dag opnieuw te proberen de liefde die Jezus ons voorgehouden heeft in praktijk te brengen. Ook als je je af en toe afvraagt: “Wat heeft het voor zin? Waar doe ik het eigenlijk voor?” Goed doen heeft altijd zin. Terugkijken en jammeren over alles wat niet goed ging of waar niet genoeg waardering voor was, is juist zinloos. Daarom die oproep: Doe goed en zie niet om. 


Academie Rolduc over Heiligdomsvaart 

De geschiedenis van de Heiligdomsvaart én het actuele appel van deze traditie op mensen van vandaag staat centraal tijdens de lezing van Academie Rolduc op vrijdag 11 mei. Deken John Dautzenberg van Maastricht vertelt dan over deze rijke traditie in Maastricht. De lezing begint om 19.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Iedereen is welkom. Deelname kost vijf euro.

Academie Rolduc is een lezingencyclus van het Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een lezing over een actueel thema op het snijvlak van kerk, filosofie, samenleving, ethiek of cultuur. Abdij Rolduc ligt aan de Heyendallaan 82 in Kerkrade. 

Aanmelding vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com. Bekijk het volledige jaarprogramma op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc


Jongerenbedevaart tijdens Heiligdomsvaart 

Tijdens de Heiligdomsvaart in Maastricht vindt ook een 3-daags jongerenprogramma plaats. Van vrijdagavond 25 tot en met zondagmiddag 27 mei is er een speciaal programma voor deze doelgroep rond het thema ‘Doe goed en zie niet om’. Met onder andere deelname aan een sterprocessie, een Taizéviering, een lezing door de benedictijn Thomas Quartier o.s.b., een gezamenlijke deelname aan de gebedsviering Nightfever en het samen bekijken van de grote ommegang op zondag 27 mei. 
Het weekend is bedoeld voor jongeren van 18 t/m 30 jaar. Deelname kost 30 euro inclusief maaltijden.

Meer informatie is te vinden op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl. Aanmelden kan via jongerenhdv2018@gmail.com.


Priesterwijding in kathedraal 

Op de zaterdag na Pinksteren vindt in ons bisdom traditioneel de wijding van nieuwe priesters plaats. Dit jaar is er één wijdeling. Diaken Slaven Brajkovic wordt dan tot priester gewijd. 

De 41-jarige Brajkovic komt oorspronkelijk uit Kroatië. Hij is lid van de beweging van de Neokatechumenale Weg, die een eigen seminarie heeft in Cadier en Keer. Brajkovic is in oktober vorig jaar in Roermond tot diaken gewijd. Sindsdien werkt hij in het parochiecluster van Heer-Amby e.o. in Maastricht. 

De priesterwijding op zaterdag 26 mei vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en begint om 10.30 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.


Zomerkampen: Durf te duiken!

Duik in het diepe! Dat is het motto van de zomerkampen voor kinderen en tieners die het bisdom deze zomer aanbiedt. Tijdens de kampen wordt het thema op allerlei manieren uitgewerkt. Er zijn verdiepende momenten en heel veel sport, spel, muziek en plezier. 

Er zijn kampen voor kinderen van  7 – 12 jaar en voor tieners van 12 – 17 jaar. De kampen vinden dit jaar plaats in Epen, Kinrooi (B), Sittard en Weert. De prijzen variëren tussen 85 en 100 euro voor een volledige verzorgd kamp van vijf dagen.

Lees meer info op: www.bisdom-roermond.nl/jongeren


Gezinsbedevaart naar Lourdes

In de Franse bedevaartplaats Lourdes staan dit jaar jongeren centraal. Speciaal daarom biedt het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht tijdens de herfstvakantie een gezinsbedevaart naar Lourdes aan. Ouders en kinderen die graag een keer naar Lourdes willen, zijn van harte welkom om mee te gaan.

Tijdens deze reis is er een aangepast programma, speciaal voor gezinnen met kinderen en jongeren, die samen Lourdes en omgeving kunnen verkennen. Omdat reizen voor gezinnen vaak duur is, biedt het Huis voor de Pelgrim deze gezinsreis tegen zéér interessante tarieven aan.

Kijk voor meer informatie op www.huisvoordepelgrim.nlof vraag de speciale brochure aan (043) 3215715.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt