Priester Claus Bischoff overleden

Op 16 mei overleed in Genk (B) de priester-leraar Claus Bischoff. 


Hij werd op 31 december 1930 te Kerkrade geboren en ontving op 6 april 1957 zijn priesterwijding. Vervolgens werd hij kapelaan van de H. Drievuldigheidparochie in Heerlen en in 1960 van de H. Jozefparochie in Hoensbroek. In die tijd was hij tevens docent aan de MMS, het Claracollege en aan de Christus Magister, alle te Heerlen. In 1964 werd hij benoemd tot godsdienstleraar aan het Bisschoppelijk College te Sittard, welke taak hij bleef uitoefenen tot aan zijn pensioen in 1988. In de periode 1966 tot 1969 studeerde hij tevens aan het Instituut voor Politieke en Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit te Leuven, en behaalde aldaar het licentiaat politieke en sociale wetenschappen met als specialisatie “internationale betrekkingen” en het kandidaatsexamen in Oosterse Filologie en Geschiedenis, Indo-Europese Taalgroep.

Op dinsdag 23 mei a.s. zal hij in de avondmis van 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te Kerkrade bijzonder herdacht worden. Op woensdag 24 mei a.s. is om 11.00 uur in dezelfde parochiekerk de plechtige uitvaartdienst, gevolgd door begrafenis in het familiegraf op het Lambertuskerkhof bij deze kerk. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt