Priester Jean Bergh overleden

Op 6 juli overleed in Spaubeek de priester Jean Bergh.  

Hij werd op 20 juni 1936 in Sittard geboren en ontving op 30 maart 1963 in Roermond de priesterwijding. Vervolgens werd hij kapelaan van de H. Jozefparochie in Tegelen en in 1967 van de parochie HH. Nicolaas en Barbara in Valkenburg. Tevens was hij godsdienstleraar aan de jongens- en de meisjesmulo aldaar. In 1971 werd hij moderator aan scholengemeenschap ‘De Ravensberg’ (later gefuseerd tot ‘Stella Maris’) in Valkenburg, welke functie hij bleef uitoefenen tot in 1997. Tussen 1971 en 1979 was hij bovendien assistent van de bovengenoemde parochie in Valkenburg. Na zijn pensioen bood hij zijn priesterlijke diensten nog aan in de H. Laurentiusparochie in Spaubeek. Hij werd op 12 juli in besloten kring gecremeerd.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt