Ambassadeur bij paus houdt Rijnlandlezing in Maastricht

Prins Jaime de Bourbon de Parme – de zoon van prinses Irene – houdt dit jaar de Rijnlandlezing van de provincie Limburg. De prins is op dit moment ambassadeur van Nederland bij de Heilige Stoel. De lezing, waaraan wordt meegewerkt door de organisatie van Heiligdomsvaart Maastricht, heeft als titel: ‘Doe goed; duurzaamheid en barmhartigheid als opdracht voor overheid en samenleving’. De tweede spreker is Mgr. Bert van Megen, de Limburgse priester die als pauselijke nuntius in Zuid Soedan en Eritrea werkt.

De titel ‘Doe goed; duurzaamheid en barmhartigheid als opdracht voor overheid en samenleving’, past in de traditie van de Rijnlandlezingen, waarbij de maatschappelijke dialoog in Limburg rondom het Rijnlands model wordt gevitaliseerd door inspirerende lezingen. Gouverneur Theo Bovens: ”In deze tijd van globalisering, mondiale transitieopgaven en veranderende welvaartspatronen is het belangrijk om in onze provincie de maatschappelijke dialoog en het debat over het Rijnlands denken voort te zetten”. Op de foto is de prins te zien tijdens een eerder bezoek aan toen nog residerend bisschop Frans Wiertz in Roermond.
 
Limburgdag
De Heiligdomsvaart Maastricht zal de Rijnlandlezing integreren in het dagprogramma van hun ‘Limburgdag’ die op 31 mei plaatsvindt. De dag stond aanvankelijk gepland op 29 mei, maar is naar de donderdag verschoven. 
 
Rijnlandlezing
De eerste Rijnlandlezing vond plaats op 12 september 2011 in het Theater aan het Vrijthof, Maastricht, ter gelegenheid van het afscheid van oud-gouverneur Léon Frissen, tevens initiatiefnemer van de serie Rijnlandlezingen. Sprekers waren de toenmalige minister-president van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, en oud-gouverneur Léon Frissen zelf. De tweede Rijnlandlezing hield de Beierse monnik Anselm Grün, Benedictijn, op 15 mei 2014 in het Gouvernement aan de Maas. De boodschap van Grün werd in een inspirerend co-referaat onderstreept door de Beeselse burgemeester Petra Dassen-Housen.  
 
Naast de genodigden uit een breed spectrum van de Limburgse samenleving, is er beperkt plaats voor zo’n 50 tot 60 geïnteresseerden. Hiervoor kan belangstelling worden getoond bij het secretariaat van de Heiligdomsvaart.
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt