Automatisering

De gehele Automatisering van het bisdom is ondergebracht bij IPAL, het interdiocesaan platform voor automatisering en ledenadministratie en is ontstaan vanuit de behoefte van enkele bisdommen om verdere samenwerking te zoeken op het gebied van ICT gerelateerde diensten.

IPAL levert diensten op het gebied van de interne werkplekautomatisering bij de bisdommen en de gehele Parochieautomatisering waaronder de RK Ledenadministratie. IPAL beheert nu samen met haar partners de gehele landelijke ICT-omgeving bestaande uit 400 bisdomgebruikers, 3500 parochiegebruikers en circa 2500 extranetgebruikers.

Meer info: www.ipal.nu