Bezinning op het Woord

  

Zondag 17 december: Derde zondag van de Advent - Zondag Gaudete

1e Lezing: Jes.61,1 2a.10-11
2e Lezing: 1 Tess.5,16-25  
Evangelie: Joh.1,6 8.19-28
 
 
Los van het eigen ik
 
 
In onze wereld klinken veel stemmen. Die bereiken ons heel makkelijk via de media. Die vele stemmen geven ons vele meningen. Als je op alles ingaat, raak je in verwarring. Je vraagt je af: wat is er in al die meningen waar en wat niet? Dan ligt gemakkelijk de twijfel op de loer. Twijfel hoort weliswaar ergens bij ons geloof. Maar wie steeds twijfelt, kan geen vast geloof opbouwen. 
De Heer wil niet dat wij steeds in twijfel zitten maar Hij wil dat wij ons geloof sterker maken. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat wij ons oor te luisteren leggen bij mensen die namens God spreken. Zo iemand is Johannes de Doper. Johannes de Doper spreekt namens God. Hij is een echte profeet, een man die oproept tot ommekeer naar God. Toen hem gevraagd werd: “Wie ben je eigenlijk?”, wist hij het niet. Hij zei: “Ik ben de Messias niet. Ik ben Elia niet. Ik ben de profeet niet.” Kennelijk lukt het hem niet om zichzelf te benoemen.
 
Dat toont ons iets belangrijks. Namelijk dit: Johannes de Doper is een arme van geest. Hij is iemand van wie Jezus in de zaligsprekingen zegt: “Zalig de armen van geest.” De mens van onze tijd spreekt vaak vanuit zijn eigen ik. Hij zegt: “Ik vind dit”, “ik meen dat.” Het eigen ‘ik’ staat in dit spreken centraal. Het toppunt van dit spreken is de ‘zelfbeschikking’. Met dit begrip wordt uitgedrukt dat de mens niet alleen vanuit zijn eigen ik spreekt maar het eigen ik tot maatstaf van alles verheft. Dat is het precieze tegendeel van de arme van geest, die door Jezus in het evangelie wordt zalig gesproken.
 
Wie zelfbeschikking nastreeft zit helemaal vast aan het eigen ik. Johannes de Doper leert ons om ons daaruit los te maken. God moet weer helemaal God kunnen worden in ons leven. En het ik moet langzaam maar zeker kleiner worden. Zo zegt Johannes de Doper het in een andere evangelietekst. Daarin wijst hij op Christus en zegt: “Hij moet groter worden maar ik kleiner.” Laten wij hem dit nazeggen: Jezus moet groter worden in mijn leven, maar ik zelf kleiner. Niet de eigen mening moet de doorslag geven maar het woord van de Heer. Kortom: Laten wij niet het eigen ‘ik’ cultiveren. Maar laten wij ons zelf achterlaten en ons overgeven aan de Heer. Dan zal Hij ons leiden naar en richten op het ene, ware en blijvende Goed: namelijk op de eeuwige en onvergankelijke God. 
   

 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl