Bezinning op het Woord

  

Zondag 18 maart 2018: Vijfde zondag in de Veertigdagentijd / Zondag Laetare

1e lezing: Jer.31,31-34
2e lezing: Hebr.5,7-9
Evangelie: Joh.12,20-33
 
 
Sterven om te leven
 
Als we mochten kiezen op welke wijze we dood zouden gaan, dan zouden de meeste mensen – denk ik – liefst in de slaap een einde vinden. Als je zo sterft, maak je de dood eigenlijk niet mee. Maar we hebben het niet voor het kiezen. Veel mensen moeten hun einde bewust onder ogen zien. En dat doen ze vaak op indrukwekkende wijze, ook als gelovige. Dat is dikwijls mijn ervaring als priester, als ik het sterven van mensen mag begeleiden.
 
 
Ook Jezus moest de dood onder ogen zien. Je voelt vandaag in het evangelie zijn worsteling: “Mijn ziel is ontroerd, wat moet ik zeggen? Vader, redt Mij uit dit uur?” Maar Jezus weet dat Hij zijn leven toch eens los moet laten. Sterven is al gegeven met de geboorte. Een graankorrel moet ook in de aarde vallen en sterven om te leven en vruchtbaar te zijn, horen we Hem zeggen.
 
Hoe gaan wij om met onze sterfelijkheid? Wij verdringen die graag. Als een kind vragen stelt over de dood, zeggen volwassenen soms: daar ben je nog te jong voor, ga maar buiten spelen. In de reclame is alles jeugd wat er blinkt. Rimpelloze gezichten, parelwitte tanden, een volle haardos, anti-rimpel crême. Alles is jong en dynamisch. Een beetje zelfbedrog is het. Het verbergt onze doodsangst.
 
Hoe ga je als gelovige om met je sterfelijkheid? Is er verschil met een niet gelovige? Misschien is het dit. Een gelovig mens is iemand die weet dat hij het leven niet van zichzelf heeft en ook niet enkel voor zichzelf, maar dat hij het tijdelijk gekregen heeft om het te geven en vruchtbaar te laten zijn. Dat besef maakt dat je bewuster leeft, bewuster geniet ook. Van het voorjaar bijvoorbeeld dat weer ontluikt en dat je weer mee mag maken. Het maakt dat je belangrijke dingen niet eindeloos uitstelt. Een ruzie bijleggen, iemand je waardering laten blijken; een bezoek brengen moet je niet uitstellen tot het niet meer kan. Want je tijd is beperkt en dus kostbaar. Als jij je bewust bent van je sterfelijkheid weet je ook dat bezit geen eeuwigheid geeft aan je leven. Je moet het eens allemaal loslaten. Je hebt het maar tijdelijk gekregen om er iets goeds mee te doen.
 
Je bewust zijn van je sterfelijkheid, de traditie heeft er een mooi woord voor: ver-sterven. Versterven is je oefenen in het sterven, oefenen om jezelf te verliezen en te geven. De Veertigdagentijd is vanouds een tijd van versterving. Jezus is ons erin voorgegaan. Hij komt tot het wijze besef dat sterven bij het leven hoort. En wat in de ogen van mensen verlies lijkt, dat is bij God winst. Je geven in liefde maakt je rijk bij God. En wat in de ogen van mensen een afgang lijkt, dat is bij God een opgang naar nieuw leven. Verheerlijking noemt Johannes het vandaag. Zoals ook een graankorrel opnieuw begint te leven als hij zich geeft en sterft. Onzichtbaar voor de ogen, in de grond, wordt hij brood en leven.
 
In dat vertrouwen leeft Jezus verder. Ook nu Hij weet dat er mensen zijn die al een kruis voor Hem hebben klaargezet. Hij gaat door met te doen wat Hij altijd deed. Zich geven aan de mensen. Zijn leven is niet alleen zijn eigen Ik. Hij weet zich deel van het wonder van de schepping. Als Hij zichzelf moet loslaten valt Hij niet in het niets, maar in de allesomvattende werkelijkheid die God is. Dat is de hoop die Hij ook ons geeft om van leven. De hoop op Pasen.
 
Foto: Bijbel in 1000 seconden
 

 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl