De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

DE SLEUTEL IN APRIL:

Clara Fey wordt 5 mei zaligverklaard
Voorleesbrief Roepingenzondag
Vrijwilligers inventariseren erfgoed


Ze hebben er lang op gewacht. Veel voor gebeden ook. Op zaterdag 5 mei mogen de Zusters van het Arme Kind Jezus dan toch eindelijk beleven dat hun stichteres Clara Fey in de Dom in Aken zalig wordt verklaard. “Dat we dit nog mogen meemaken.” “Het is een genade.” “Ik voel alleen maar grote dankbaarheid.”Zuster Clara Agneta Notermans, Maria Xaveria Bisschoff, zuster Herlindis Stuijt en zuster Marie-Anne Voermans vertellen graag over hun leven, hun werk en natuurlijk over hun stichteres Clara Fey in het aprilnummer van bisdomblad De Sleutel.

Rond de zaligverklaring van Clara Fey worden zowel in Aken als in Simpelveld heel wat activiteiten georganiseerd. Een overzicht van het programma in beide plaatsen eveneens in De Sleutel.

Op de puinhopen van steden en dorpen in het Midden-Oosten tonen christenen en religieuzen hun veerkracht in geloof. Zij leven al vele jaren in een regio die is veranderd in een strijdtoneel. Miljoenen christenen uit Irak en Syrië zijn op de vlucht. Tijdens de ontmoetingsdagen van het Mgr. Schrijnen-Huis in de vasten vertelden medewerkers van Kerk in Nood over de levens van religieuzen en gewone christenen in het Midden Oosten. Een korte impressie.

Bij gelegenheid van de aanstaande Wereldgebedsdag voor roepingen schreef diocesaan administrator mgr. Hub Schnackers een brief ter voorlezing of publicatie in de parochies in het weekeinde van 22 april. In De Sleutel de integrale tekst van deze brief.

Een team vrijwilligers trekt momenteel onder leiding van twee kunsthistorici langs alle kerken in Limburg om de religieuze kunst te inventariseren en in een database vast te leggen. Het project is vorig jaar begonnen en gaat nog zeker twee jaar duren. Een sfeerreportage vanaf de werkvloer.

Nog een jaartje en de Maria Mater Kring in ons bisdom bestaat 35 jaar. Op weg naar dit zevende lustrum vroegen enthousiaste Kringleden om eens extra aandacht aan het initiatief te geven. Dat was wel erg lang geleden… Een juiste constatering. En vrouwen negeren, dat kan in deze tijd niet meer… Daarom… Greet Daatselaar en Tineke Renckens praatten ons bij

En verder de rubrieken: Woord van de administrator, Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Kerk en samenleving, Carolushuis, Grenzeloos, Geloof in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda hulpbisschop en Puzzel. 


Naar woord van de administrator >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

2018

 

   
        
    
 
       

2017

   
 


 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015