De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.


DE SLEUTEL IN SEPTEMBER:


Parochiekerk van Neer gerestaureerd

Leven en werk van Dr. Poels

Bijzondere conferentie woonwagenpastoraatVele vrijwilligers brachten de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Neer tot een goed einde. Tijdens een rondleiding door de pas gereed gekomen kerk kijken de redactie van bisdomblad De Sleutel in het septembernummer samen met kapelaan Lipsch, Mia Theelen en Jo Kuijpers naar het resultaat van alle noodzakelijke werkzaamheden in de afgelopen zes maanden.

Mgr. dr. Henri Poels, de sociaal voorman van de katholieke mijnwerkers en arbeiders, kwam 150 jaar geleden in Venray ter wereld. In 1948 overleed hij diep betreurd in Heerlen. Bij leven was hij niet onomstreden. Zijn wetenschappelijke carrière als Bijbelexegeet raakte in het slop, maar als aalmoezenier van sociale werken in de Mijnstreek verwierf hij (inter)nationale faam. Poels kwam op voor de mijnwerkers. In Limburg herinneren standbeelden en straatnamen aan hem. Nochtans lijkt hij zeventig jaar na zijn dood in de vergetelheid geraakt te zijn. Dat verdient beter, zo blijkt in De Sleutel.

Enige tijd geleden vond in Banneux een conferentie plaats over het woonwagenpastoraat. De voorzitter van de diocesane werkgroep, Hub Vossen, doet hiervan verslag in het bisdomblad van deze maand.

Everder de rubrieken:
Woord van de administrator, Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Loewende Klokken, Fotoreportage, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloof in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda hulpbisschop en Puzzel. 


Naar woord van de administrator >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

2018

 

 

 

     

  

  

     

 
       

2017

   
 


 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015