Doneren

Wilt u de Kerk in Limburg financieel ondersteunen, dan zijn uw bijdragen van harte welkom op één van onderstaande rekeningen. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Algemeen rekeningnummer Bisdom Roermond 

IBAN: NL28ABNA0231400152 ten name van 

Bisdom Roermond
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond 

 

Gelieede instellingen met een eigen IBAN-nummer:

- Officialaat (Kerkelijke Rechtbank): NL17INGB0001061961

- Bisschoppelijk Centrum Rolduc: NL04RABO0175241929

- Econoom Groot Seminarie Rolduc: NL81INGB0673009394

- Missiebureau Bisdom Roermond: NL11RABO0144101408

- Missiesecretariaat Bisdom Roermond: NL21INGB0003000046

- Paredis Stichting: NL95ABNA0481960228

- Stichting Studiefonds Priesteropleiding: NL14ABNA0231425139


ANBI

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is aangemerkt als een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan instellingen met een Anbi-erkenning zijn fiscaal afstrekbaar. 

De volgende aan het bisdom Roermond gelieerde fondsen en kerkelijke instellingen zijn ANBI-erkend:
 
Bisdom Roermond
 
Stichting Bijzondere Noden
 
Kerkelijke Stichting voor Roepingen in het Bisdom Roermond
 
Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond
 
Kerkelijke Stichting Verkondiging Bisdom Roermond
 
Aerarium Cleri in Diocesi Rurremondensi
 
Stichting Sint Mathias Conventje
 
Groot-Seminarie Roermond
 
Stichting Studiefonds Priesteropleiding Bisdom Roermond (SPO)
 
Grootseminarie Rolduc
 
Internationaal Diocesaan Missionair Seminarie Redemptoris Mater Bisdom Roermond
 
Bisschoppelijk Centrum Rolduc
 
Kerkelijke Stichting Missiebureau Roermond
 
Mgr. Feronstichting

 

Voor meer informatie over donaties:
Bisdom Roermond
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386888
E: info@bisdom-roermond.nl