Maart 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 


Zondagen in maart en begin april

Foto-expositie over Goede Week op Sicilië in Wittem 

De Udense fotograaf Willem Kuijpers kwam min of meer toevallig in 2002 in aanraking met de processies die plaatsvinden tijdens de Goede Week, de “Settimana Santa”, op Sicilië. Sinds die tijd ging hij tien keer terug naar Sicilië en maakte steeds weer nieuwe fotoreportages. Uit de inmiddels rijke fotocollectie maakte hij een selectie, die nu in de bibliotheek van Klooster Wittem te zien is. De expositie geeft een inzicht geeft hoe in een andere cultuur de passie van Christus wordt verbeeld en gevierd. De dramatiek waarmee de processies worden gespeeld zijn zeer inlevend verbeeld in de foto’s van Kuijpers. Te zien op de zondagen 12, 19, 26 maart; 2, 9 april, alsmede op Goede Vrijdag 14 april, telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur. Entree: vrije gift.  


Vrijdag 24 maart

Vormselviering in Brunssum


Tijdens een pontificale eucharistieviering in de H. Gregoriuskerk in Brunssum dient hulpbisschop Everard de Jong het sacrament van het H. Vormsel toe aan verschillende kinderen uit deze parochie. Aanvang: 19.00 uur.. 


Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart

24 uur voor de Heer

Op initiatief van paus Franciscus wordt in veel kerken 24 uur stil gestaan bij diverse vormen van barmhartigheid. In Limburg gebeurt dit onder meer op de volgende plaatsen:

Sittard: kapel zusters Karmelietessen (Kollenberg). Van vrijdag 24 maart 15.00 uur tot zaterdag 25 maart 15.00 is de kapel open voor gebed en aanbidding. (Er is gelegenheid om te overnachten voor mensen die dat wensen).


Zaterdag 25 maart

Ontmoetingsdag Nederlandse priesterstudenten op Rolduc


Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant tijdens een pontificale H. Mis in de Abdijkerk van Rolduc bij gelegenheid van de ontmoetingsdag van Nederlandse priesterstudenten. Aanvang: 11.00 uur.

Vormselviering in Berg aan de Maas

Tijdens een eucharistieviering in de H. Michaelkerk in Berg aan de Maas dient hulpbisschop Everard de Jong het sacrament van het H. Vormsel toe aan verschillende kinderen uit die parochie. Aanvang: 19.00 uur. 


Zondag 26 maart

Koor uit Banholt in kathedraal

Het Gemengd Zangkoor Avanti uit Banholt verleent vocale medewerking aan de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Aanvang: 11.30 uur.

Vormselviering in Munstergeleen

Tijdens een eucharistieviering in de H. Pancratiuskerk in Munstergeleen dient hulpbisschop Everard de Jong het sacrament van het H. Vormsel toe aan verschillende kinderen uit die parochie. Aanvang: 10.00 uur. .

Midvastentocht van Rolduc naar Aken

De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) organiseert een wandeling van Abdij Rolduc in Kerkrade door het fraaie en bosrijke Wormdal naar Aken. Doel is de Dom in Aken, al vele eeuwen lang een pelgrimsoord. De wandeling is midden in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen, en heeft  de ‘Vastenactie’ tot thema. De tocht van 17 kilometer begint om 09.00 uur met het pelgrimsgebed in de Abdijkerk. Om 15 uur is er een afsluitend gebed in Aken. Uiteraard is er daarna gelegenheid op eigen gelegenheid de stad te bezoeken. Er is geen groepsvervoer terug. Vanaf de vlakbij gelegen ‘Bushof’ kan men elk half uur de ASEAG-bus nemen van lijn 47 tot halte Pilgramsweg. Dan is het nog 1 km lopen naar Rolduc. Vanaf de Bushof rijdt ook elk half uur Arrivabus lijn 350 naar Vaals en Maastricht. Om aan deze wandeling mee te doen is opgave vooraf niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrije bijdrage voor de Vastenactie wordt op prijs gesteld. Het is raadzaam een eigen lunchpakket en drank mee te nemen voor onderweg.  


Maandag 27 maart

Lezing over scheppingsverhalen in Merkelbeek


Dr. Harm Goris van de School of Catholic Theology uit Tilburg en Utrecht houdt in bezinningshuis Het Korenveld in Merkelbeek een lezing over de Bijbelse Scheppingsverhalen. Aanvang: 20.00 uur. Meer info en aanmelding via hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org.


Dinsdag 28 maart

Kathedraalconcert door Conservatorium Maastricht


Het Conservatorium Maastricht verzorgt om 19.00 uur een gratis concert in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Meer info: http://www.bisdom-roermond.nl/Gratis-kathedraalconcerten 


Woensdag 29 maart

Themabijeenkomst 'Zorgen om moeder aarde' in Venlo

Onder het motto ‘Zorgen om moeder aarde; een universeel gegeven’ organiseren de parochies van Venlo-Stad thema-avonden over het milieu. Op 29 maart spreekt gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg over de rol van de politiek bij het klimaatvraagstuk. Onderzoeker Willem-Marie Speelman van het Fransiscaans Studiecentrum gaat in op de boodschap van de paus in Laudato Si'. Lees verder >>

Bezinningsavonden in de vastentijd (Sittard)

Op de woensdagen in de 40-dagentijd vinden in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard geloofsavonden plaats als voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag. De inleiders zijn: zuster M. Renata en rector Ruud Goertz. Kosten: € 5,00 per avond.  Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nlMeer informatie >>


Vrijdag 31 maart

H
ulpbisschop bij Nacht van de Filosofie

Hulpbisschop Everard de Jong verzorgt een lezing bij de Nacht van de Filosofie die in de Trevianum Scholengroep in Sittard wordt gehouden. Aanvang: 19.00 uur.


Vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april

Gezinsweekend in Steyl

Heeft bidden zin en luistert God dan echt? Wat is de kracht van het gebed en hoe kun je bidden met kleine en grotere kinderen of met je partner? Deze vragen komen aan bod tijdens het gezinsweekend dat in Steyl wordt gehouden. Het weekend is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. De inleidingen worden verzorgd door het echtpaar Frank en Frederike Proost en de priesters Martin Otto en Luc Simons. Voor de kinderen zijn er aparte programma’s. Ze worden in verschillende groepen ingedeeld. Er wordt onder meer geknutseld, gesport, gesproken over het thema, gebeden en gezongen. Daarnaast zijn er gezamenlijke eucharistievieringen, maaltijden, momenten voor het gehele gezin en voor de echtparen. De richtprijs voor deelname is € 200,- per gezin. Meer info en aanmelding: m.rademaker@bisdom-roermond.nl