Sint Gregoriusvereniging

De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond is de vereniging waarbij alle kerkelijke zangkoren in Limburg - meer dan 500 - zijn aangesloten en waarvan alle kerkzangers - meer dan 13.000 - lid zijn. De vereniging zet zich in voor de instandhouding en bevordering van de levende traditie van de gregoriaanse en de meerstemmige kerkmuziek, verzorgt cursussen en studiedagen, helpt u bij het vinden van goede liturgische muziek (zowel vocaal als instrumentaal), bemiddelt bij wie op zoek is naar een dirigent of organist en verleent eretekenen voor leden bij jubilea e.d.


Kijk op de algemene website van de vereniging: www.sgv-roermond.nl met uitgebreide (achtergrond)informatie.