Professor Heggen overleden

Op woensdag 22 maart overleed Prof. Dr. Frans Heggen. Hij was jarenlang docent aan de priesteropleiding van het bisdom Roermond: het oude Groot-Seminarie in Roermond en later de Hogeschool/Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Veel priesters in Limburg hebben in de loop van de jaren college van hem gehad. 

Profd. Dr. Frans Heggen werd op 4 juli 1930 in Hoensbroek geboren en op 26 maart 1955 tot priester gewijd. Vervolgens studeerde hij moraaltheologie in Rome, afgesloten met een promotie aan het Angelicum.

Terug in Nederland werd hij in 1959 kapelaan van de H. Jozefparochie in Vaals en werd hij tevens belast met de geestelijke zielzorg voor de hogeschoolstudenten uit Aken, woonachtig in Vaals. In 1960 werd Heggen benoemd tot professor aan het Groot-Seminarie in Roermond. Die functie zette hij voort aan de Hogeschool (later Universiteit) voor Theologie en Pastoraat in Heerlen.

In 1968 werd prof. Heggen tevens pastoor van de H. Stefanusparochie in Dieteren. Die functie bleef hij tot 1980 vervullen, toen hij om gezondheisredenen eervol werd ontslagen. In 1986 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Pastoor van Ars in Geleen. Van deze functie kreeg hij in 2007 eervol ontslag, waarna hij met emeritaat ging. Professor Heggen heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt