Rector Wiel Ploemen overleden

Op zaterdag 7 april overleed in Venlo rector Wiel Ploemen.  

Hij werd op 22 januari 1927 in Mechelen geboren en ontving op 3 april 1954 zijn priesterwijding. Hij werd daarna benoemd tot kapelaan, achtereenvolgens van de H. Odaparochie in Weert (1954), de parochie HH. Petrus en Paulus te Papenhoven-Grevenbicht (1957) en de H. Familieparochie in Venlo (1963). In 1972 werd hij benoemd tot medepastor van de parochies H. Geest en H. Familie te Venlo. In 1987 volgde zijn benoeming tot rector van verpleeghuis Martinushof in Tegelen. In 1992 kreeg hij eervol ontslag van deze laatste functie, waarna hij met emeritaat ging.

Op vrijdag 13 april is de plechtige uitvaartdienst om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Familie te Venlo, waarna hij in besloten kring gecremeerd wordt.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt