Internationale bijeenkomst Communio in Rolduc

De jaarlijkse internationale redactievergadering van het katholiek tijdschrift Communio vindtdit jaar plaatsin het congrescentrum van Abdij Rolduc. Van 1 tot 6 mei komen zo’n dertig theologen, filosofen en academici van andere disciplines uit diverse landen naar Kerkrade, om te vergaderen over de thema’s die in de komende periode in het tijdschrift behandeld worden. Ook wordt nagedacht over de lijn van Communio, een tijdschrift dat zich bevindt op het grensgebied tussen Kerk en cultuur. 

Communio (voluit: Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio) is een internationaal theologisch magazine, dat zich niet alleen richt tot theologen, maar tot een breed lezerspubliek. Het werd in 1971 opgericht door onder meer Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI, die op dat ogenblik professor was in Regensburg) en Hans Urs von Balthasar. De latere kardinalen Walter Kasper, Karl Lehmann en Leo Scheffczyk waren van meet af aan betrokken bij de Duitse editie. Vrij spoedig ontstonden er ook een Italiaanse en een Franse uitgave van het tijdschrift, mede onder inspiratie van de latere kardinalen Jean Daniélou s.j. en Henri de Lubac s.j..

 

Bijzonder aan Communio is de internationale samenwerking en het aangaan van de dialoog tussen geloof en cultuur. Communio richt zich op de theologie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en tot cultuur. Het tijdschrift is uitgegroeid tot één van de belangrijke theologische tijdschriften binnen de katholieke kerk. Naast de Nederlandstalige editie wordt het tijdschrift uitgegeven in Argentinië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en de Verenigde Staten. Rond een gemeenschappelijke kern van bijdragen, publiceren deze afzonderlijke redacties bijdragen die aansluiten bij het betreffende land of taalgebied.

 

Recent verschenen nummers met een bespreking van de documenten Laudato Si’ en Amoris Lætitia van paus Franciscus. Andere onderwerpen die behandeld werden, zijn onder meer de verkondiging van het evangelie in grote steden, aanzetten voor een spiritualiteit van de tijd, geloven binnen een levende traditie en de zorg voor de christelijke vluchtelingen in Europa.

 

Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar (vier gewone nummers en één dubbelnummer). Een regulierabonnementin België en Nederland kost € 32,00, een studentenabonnement € 20,50 en een steunabonnement € 45,00.  Meer info: www.communio.nl.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt