Roeping & Levensoriëntatie

De afdeling Roeping en Levensoriëntatie ontwikkelt materialen en activiteiten die bijdragen aan het bewustwordingsproces van (jonge) mensen omtrent de invulling van hun levensroeping. Op deze pagina een overzicht van deze bezigheden en links met meer informatie over roeping en levensoriëntatie.


Afdeling Roeping en Levensoriëntatie
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386892
E: stuur e-mail

 

ROEPINGENPLATFORM

Om het werken in het bisdom voor de roepingen beter gestalte te kunnen geven, werd in 2016 het Roepingenplatform opgericht. De volgende personen maken daarvan deel uit:

Mgr. dr. Everard de Jong
(hulpbisschop, voorzitter)
Aandachtsveld: gebedsapostolaat Zorg voor Roepingen
T: (0475) 386892
E: stuur e-mail

Zr. Myriam Decock
(Geestelijke Familie Het Werk, Merkelbeek)
Aandachtsveld: gebed voor roepingen, in het bijzonder Roepingenzondag
T: (046) 4421282 
E: stuur e-mail

Zr. Mary Amata Mueller
(Dominicanessen van Sint Caecilia, Sittard)
Aandachtsveld: schoolbezoeken
T: (046) 4266874 
E: stuur e-mail

Zr. Mirakel Bär
(Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara, Brunssum)
Aandachtsveld: contact tiener- en jongerengroepen en roepingreizen voor jongeren
T: (045) 5252075 
E: stuur e-mail

Lic. Alexander de Graaf Woutering
(pastoor-deken en aalmoezenier Sociale Werken, Horst)
Aandachtsveld: contact met priesters; misdienaarsopleiding en -werving
T: 077-3981416
E: stuur e-mail

Prof. dr. Detlef Rohling
(studieprefect Grootseminarie Rolduc, Kerkrade)
Aandachtsveld: roepingenactiviteiten seminarie en inzet seminaristen 
T: (045) 5466822 
E: stuur e-mail

 

ZORG VOOR ROEPINGEN

Het bisdom kent een actief gebedsapostolaat voor roepingen waar meer dan 1.500 biddende mensen lid van zijn. Zij bidden voor bijzondere roepingen en krijgen vier keer per jaar een contactblad, 'Zorg voor roepingen' genaamd. Bent u nog geen lid van dit gebedsapostolaat en wilt u graag dit contactblad ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling via (0475) 386892 of stuur e-mail. Bid mee voor roepingen tot het priesterschap, diakonaat, religieuze en Godgewijde leven! Download hier het laatstverschenen nummer >>

 

SCHOOLBEZOEK

Speciaal voor tieners tussen 14 en 17 jaar worden bezinningsdagen rond levensoriëntatie georganiseerd en bieden geroepenen zich aan om op vraag van een parochie, school of groep een bezoek te brengen aan de groep. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om kinderen die bijvoorbeeld de (vormsel)catechese volgen, de kans te geven met bijzonder geroepenen kennis te maken. Daarnaast werkt de afdeling samen met en verwijst zij door naar het grootseminarie Rolduc en diverse kloosters en congregaties in Limburg.

 

ROEPINGENZONDAG 2019

Op de vierde zondag van Pasen wordt in de kerk extra gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. 

Wanneer: zondag 12 mei 2019
Waar: St.-Christoffelkathedraal Roermond

Kijk ook eens op de speciale roepingenzondagsite

 

INTERESSANTE LINKS

Wie meer wilt weten over roeping of levensoriëntatie, kan ook eens kijken op onderstaande links.