Roeping en Levensorientatie

De afdeling Roeping en Levensoriëntatie ontwikkelt materialen en activiteiten die bijdragen aan het bewustwordingsproces van (jonge) mensen omtrent de invulling van hun levensroeping. Op deze pagina een overzicht van deze bezigheden en links met meer informatie over roeping en levensoriëntatie.


Impulsdag 'Beter horen' over roeping

Beter horen. Onder dat motto wordt op 7 november een landelijke impulsdag over roepingen in de parochie gehouden. Deze vindt plaats in Utrecht en alle parochies zijn uitgenodigd om een vertegenwoordiger hier naartoe te sturen.

De plaatselijke geloofsgemeenschap is de eerste plek waar een roeping tot het priesterschap, diaconaat of religieuze leven als eerste herkend zou moeten worden. Maar hoe doe je dat? Hoe breng je als parochie het thema roeping ter sprake en hoe luister je mee met mensen die zich afvragen of ze wellicht een bijzondere roeping hebben?

Over deze vragen gaat het tijdens de impulsdag, die op 7 november – de feestdag van Sint Willibrord, de patroon van de Nederlandse kerkprovincie – wordt gehouden. De dag begint met een eucharistieviering met kardinaal Eijk in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Tijdens het verdere programma staat onder meer een lezing op het programma door Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Ook zullen enkele priesters en religieuzen ‘best practices’ toelichten.  De impulsdag is een initiatief van het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) dat ook elk jaar de campagne rond Roepingenzondag organiseert.

Aanmelden voor de impulsdag kan bij Myriam Rademaker van de de afdeling Roepingenpastoraat van het bisdom via m.rademaker@bisdom-roermond.nl

Download hier de flyer


Bij gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor Roepingen 2018 schreef paus Franciscus begin dit jaar een speciale boodschap. Download hier de pauselijke boodschap >>

Ook in 2019 wordt deze Roepingenzondag gevierd en wel op zondag 12 mei. Onder meer met een gebedsuur voor roepingen en een speciale vesperviering in de kathedraal van Roermond. Aan de middag werken diverse religieuze congregaties uit Limburg en de priesterstudenten van het Grootseminarie Rolduc mee. Nadere info volgt t.z.t. 
 


ROEPINGENPLATFORM

Om het werken in het bisdom voor de roepingen beter gestalte te kunnen geven, werd in 2016 het Roepingenplatform opgericht. De volgende personen maken daarvan deel uit:

- Mgr. dr. Everard de Jong
(hulpbisschop van Roermond, voorzitter)

Aandachtsveld: gebedsapostolaat Zorg voor Roepingen
Contact: 0475-386892; mail

- zr. Myriam Decock
(Geestelijke Familie Het Werk, Merkelbeek)

Aandachtsveld: gebed voor roepingen, in het bijzonder Roepingenzondag
Contact: 046-4421282; mail

- zr. Mary Amata Mueller
(Dominicanessen van Sint Caecilia, Sittard)

Aandachtsveld: schoolbezoeken
Contact: 046-4266874; mail

- zr. Ostrabrama
(Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara, Brunssum)

Aandachtsveld: contact tiener- en jongerengroepen en roepingreizen voor jongeren
Contact: 045-5252075; mail

- lic. Alexander de Graaf Woutering
(pastoor-deken en aalmoezenier Sociale Werken, Horst)

Aandachtsveld: contact met priesters; misdienaarsopleiding en -werving
Contact: 077-3981416; mail

- prof. dr. Detlef Rohling
(studieprefect Grootseminarie Rolduc, Kerkrade)

Aandachtsveld: roepingenactiviteiten seminarie en inzet seminaristen 
Contact: 045-5466822; mail

De eerste vergaderingen zijn in een enthousiaste sfeer verlopen. Dit platform zal, naast de bevordering van het gebed, nog op vele andere wijzen actief zijn om jongeren de uitdaging van van God voor ogen te houden.
 


ZORG VOOR ROEPINGEN

Het bisdom kent een actief gebedsapostolaat voor roepingen waar meer dan 1.500 biddende mensen lid van zijn. Zij bidden voor bijzondere roepingen en krijgen vier keer per jaar een contactblad, 'Zorg voor roepingen' genaamd. Bent u nog geen lid van dit gebedsapostolaat en wilt u graag dit contactblad ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling via (0475) 386892 of m.rademaker@bisdom-roermond.nl. Bid mee voor roepingen tot het priesterschap, diakonaat, religieuze en Godgewijde leven! Download hier het laatstverschenen nummer >>


 SCHOOLBEZOEK

Speciaal voor tieners tussen 14 en 17 jaar worden bezinningsdagen rond levensoriëntatie georganiseerd en bieden geroepenen zich aan om op vraag van een parochie, school of groep een bezoek te brengen aan de groep. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om kinderen die bijvoorbeeld de (vormsel)catechese volgen, de kans te geven met bijzonder geroepenen kennis te maken. Daarnaast werkt de afdeling samen met en verwijst zij door naar het grootseminarie Rolduc en diverse kloosters en congregaties in Limburg.
 


INTERESSANTE LINKS

Wie meer wilt weten over roeping of levensoriëntatie, kan ook eens kijken op onderstaande links.

www.rolduc.nl/grootseminarie-rolduc/home 

www.knr.nl/roeping

www.rkactiviteiten.nl/roeping

http://vocationblog.com/2015/01/st-therese-and-two-prisoners-conversions/
 


ALGEMEEN ADRES

Het algemene adres is:
Diocesane Pastorale Dienst,
afdeling Roeping en Levensoriëntatie
Swalmerstraat 100,
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386831
E: roepingen@bisdom-roermond.nl 

 

  

 

 

DOWNLOAD VOORLEESBRIEF ROEPINGENZONDAG 2016

De afdeling Roeping en  

 


Kijk ook eens op de speciale roepingenzondagsite
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt